Reactie berichtgeving kinderverpleegkundige › Treant Zorggroep

Reactie berichtgeving kinderverpleegkundige

Geplaatst op: 16 oktober 2014

Wij kunnen ons voorstellen dat de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden over de tuchtzaak waarbij een van onze medewerkers is betrokken, vragen oproept. Het gaat in deze zaak om een verpleegkundige werkzaam op de kinderafdeling van Ziekenhuis Bethesda en een ouder van een patiëntje. Wij realiseren ons dat deze situatie buitengewoon onaangenaam is voor alle betrokkenen, zowel voor de ouder als voor onze eigen medewerker. Wij willen benadrukken dat de zaak niet gaat over de kwaliteit van de verleende zorg, maar om de intense betrokkenheid van de medewerker. De beoordeling van deze betrokkenheid ligt bij het Tuchtcollege. Dat doet hierover binnen enkele weken uitspraak. De kwaliteit van de verleende zorg is niet in het geding en is dat ook geen enkel moment geweest. Patiënten van Ziekenhuis Bethesda, óók die van de kinderafdeling, kunnen bij ons rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg, zoals zij dat gewend zijn.

Raad van bestuur
Zorggroep Leveste Middenveld