Rapport Denktank belangrijk voor Treant › Treant Zorggroep

Rapport Denktank belangrijk voor Treant

Geplaatst op: 15 juni 2017

Een kritisch rapport. Zo typeert de Denktank Ziekenhuis Bethesda zelf het gisteren gepubliceerde ‘Bij Trommelslag - Voor behoud van een volwaardig ziekenhuis’. Voor Treant levert het rapport een belangrijke bijdrage aan de dialoog die gaande is met haar omgeving.

“Kritiek leveren is goed, dat houdt ons scherp. Het is goed dat de Denktank hun ideeën, wensen en beelden op deze manier op papier heeft gezet en we zijn ze erkentelijk voor het werk wat men geleverd heeft”, aldus Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter van Treant Zorggroep. “Het helpt ons bij het maken van plannen om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor deze regio te behouden. We blijven graag met de Denktank in gesprek daarover”.

De Denktank en Treant vinden elkaar in de vraag welke ziekenhuiszorg wenselijk is in Hoogeveen en de rest van de regio: een plek waar je in alle fases van je leven terecht kunt. Van geboorte tot en met de laatste levensfase. Van de Wiel: “Ik blijf me echter verzetten tegen het beeld dat de zorg op de ene locatie ten koste zou gaan van de zorg op een andere locatie. Alles wat wij doen staat in het teken van behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg in de héle regio. Ook in Hoogeveen”.

De Denktank constateert dat de zorg in het Bethesda meer in het teken van de patiënt zou moeten staan. “Treant is er voor onze patiënten en niet andersom. Artsen moeten zoveel mogelijk naar de patiënt reizen. Dat lukt heel vaak, maar nog niet altijd. We doen er alles aan om dat verder te verbeteren”, aldus van de Wiel. “Ook kijken we samen met betrokken gemeenten naar het verbeteren van de vervoermogelijkheden tussen onze locaties”.

Treant Zorggroep voert een dialoog met onder meer inwoners, huisartsen, verzekeraars en medewerkers. Zo zijn er de afgelopen maanden al meer dan 25 dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is ook met leden van de Denktank gesproken. En men is uitgenodigd hun rapport eind juni persoonlijk te overhandigen en toe te lichten aan de raad van bestuur en medische staf van Treant. “Dat geeft ons de kans om ook de kritische punten uit het rapport met elkaar te bespreken”.