Raad van bestuur Treant in gesprek met CDA-politici › Treant Zorggroep

Raad van bestuur Treant in gesprek met CDA-politici

Geplaatst op: 27 juni 2018

Maandag 25 juni hebben CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder en de Hoogeveense raadsleden Aaf-Tineke Bisschop en Hetty Bouius een gesprek gevoerd met Treant-bestuurders Carla van de Wiel en Marco Dam. De politici kwamen op uitnodiging van het Treant-bestuur om samen te spreken over de organisatie van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen.

Met elkaar werd gesproken over het veranderende zorglandschap in Nederland en de dilemma’s waar zorgorganisaties mee te maken hebben. Met name in dunbevolkte gebieden zoals Friesland, Zeeland, Limburg , Drenthe en Groningen zijn in de toekomst veranderingen nodig in de manier waarop we zorg aanbieden. Hiervoor zijn meerdere redenen te noemen, zoals de vergrijzing/ontgroening, krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende kwaliteitseisen in de zorg.  

De politici erkenden dat zorgorganisaties zich moeten aanpassen aan een veranderende omgeving. Carla van de Wiel lichtte de voornemens voor een nieuw interventiecentrum toe. “Als je zorg in de regio wilt behouden is bundeling van acute, complexe en klinische zorg noodzakelijk. Zo blijf je als organisatie aantrekkelijk voor nieuwe artsen en kun je als organisatie aan de strenge kwaliteitseisen blijven voldoen.” Daarnaast is het belangrijk dat mensen zich realiseren dat het merendeel van de zorg bestaat uit poliklinische zorg, dagbehandeling en voor- en nazorg. Deze zorg blijft dichtbij de inwoners. Ook nieuwe initiatieven op het gebied van de anderhalflijns zorg (samen met huisartsen), samenwerking met ambulancediensten en andere zorgpartners en de inzet van e-health zijn belangrijk om zorg dichtbij te kunnen blijven aanbieden.

Marco Dam gaf als arts een beeld van de dagelijkse praktijk en vertelde waarom het met de huidige capaciteit aan kinderartsen noodzakelijk is om klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde in Emmen te concentreren. Hij begrijpt de emoties van inwoners, maar weet ook dat je als raad van bestuur verantwoordelijk bent voor goede, bereikbare en betaalbare zorg. Kwaliteit staat daarbij op nummer 1. “Goed gaat voor bereikbaar, dus dan moet je als bestuur beslissingen durven te nemen.”

De politici waardeerden de openheid van de Treant-bestuurders. Ze vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Het Treant-bestuur bevestigde het belang van de dialoog. “De toekomst van de zorg in de regio vraagt om een gezamenlijke inzet van alle partijen”, benadrukte Carla van de Wiel.