Predikaat TopZorg prostaatkanker voor Ziekenhuis Bethesda en Scheper Ziekenhuis › Treant Zorggroep

Predikaat TopZorg prostaatkanker voor Ziekenhuis Bethesda en Scheper Ziekenhuis

Geplaatst op: 11 januari 2013

Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis krijgen van zorgverzekeraar Menzis het predikaat TopZorg voor de behandeling van prostaatkanker. Het predikaat wordt uitgedeeld aan ziekenhuizen die zorg op maat leveren. Dit betekent dat patiënten van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen, beide onderdeel van Zorggroep Leveste Middenveld, kunnen vertrouwen op zeer goede medische kwaliteit en patiëntgerichte zorg. Beide ziekenhuizen zijn, samen met het Refaja ziekenhuis, de enige ziekenhuizen in Noord-Nederland die het predikaat van Menzis krijgen.

Het predikaat laat zien dat de ziekenhuizen verder kijken dan de behandeling en de mens centraal stellen door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van de TopZorg predikaten is daarom nauw samengewerkt met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de ProstaatKankerStichting.nl.

TopZorg prostaatkanker
Een verdenking op kanker of de diagnose kanker heeft een grote impact op een mens. Daarom is het belangrijk dat de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de diagnose en in het behandeltraject niet alleen de ziekte wordt behandeld, maar de patiënt ook goed wordt begeleid. In Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht bij de arts (uroloog) en is er veel aandacht voor psychosociale ondersteuning en persoonlijke begeleiding.

TopZorg ziekenhuizen
Het predikaat TopZorg prostaatkanker is niet het eerste dat de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen ontvangen. Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis bieden ook al Menzis TopZorg als het gaat om de behandeling van onder andere darmkanker, borstkanker, meniscus, spataderen, staar, liesbreuk en slaapapneu.