Predikaat TopZorg darmkanker voor Ziekenhuis Bethesda › Treant Zorggroep

Predikaat TopZorg darmkanker voor Ziekenhuis Bethesda

Geplaatst op: 14 november 2012

Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis krijgen van zorgverzekeraar Menzis het predikaat TopZorg voor de behandeling van darmkanker. Patiënten van deze ziekenhuizen, beide onderdeel van Zorggroep Leveste Middenveld, kunnen vertrouwen op zeer goede medische kwaliteit en patiëntgerichte zorg. De ziekenhuizen uit Hoogeveen en respectievelijk Emmen zijn de enige ziekenhuizen in Drenthe met het predikaat TopZorg darmkanker. In totaal ging het predikaat naar 26 Nederlandse ziekenhuizen.

Het predikaat laat zien dat de ziekenhuizen verder kijken dan de behandeling en de mens centraal stellen door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk, naast medische kwaliteit, op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van de TopZorg predikaten is daarom nauw samengewerkt met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS).

TopZorg darmkanker
Een verdenking op kanker of de diagnose kanker heeft een grote impact op een mens. Daarom is het van groot belang dat de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de diagnose en in het behandeltraject niet alleen de ziekte wordt behandeld, maar ook de patiënt goed wordt begeleid. In Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht bij de arts voor maag, darm en leverziekten (MDL arts), is veel aandacht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een stoma-verpleegkundige.

TopZorg ziekenhuizen
Het predikaat TopZorg darmkanker is niet het eerste TopZorg predikaat dat de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen ontvangen. Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis bieden ook al Menzis TopZorg als het gaat om de behandeling van onder andere borstkanker, meniscus, spataderen, staar, liesbreuk en slaapapneu.