Positieve resultaten telemonitoring › Treant Zorggroep

Positieve resultaten telemonitoring

Geplaatst op: 15 november 2013

Als het zorgproces voor patiënten met chronisch hartfalen anders wordt georganiseerd en ondersteund met telemonitoring, kan het aantal klinische opnames, verpleegdagen en herhaalbezoeken aanzienlijk dalen. Dat zijn de eerste resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar telemonitoring bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Het onderzoek toont onder meer een daling van het aantal opnames met 64 procent en het aantal verpleegdagen met 87 procent.

Het Scheper Ziekenhuis volgde twee jaar lang ruim honderd patiënten met chronisch hartfalen. Bij deze patiëntengroep is de pompfunctie van het hart verstoord, waardoor er onvoldoende bloed wordt rondgepompt. Oorzaken variëren van een hartinfarct en hoge bloeddruk tot hartklepaandoeningen en –ritmestoornissen. Hartfalen is niet te genezen. Onder de noemer telemonitoring - ook wel ‘zorg op afstand’ genoemd - gaven patiënten vanuit huis dagelijks hun gewicht, bloeddruk en hartslag door aan de Emmer hartfalenpoli. Direct na een ziekenhuisopname van de patiënt werd het telemonitoring-systeem Motiva ingezet in de thuissituatie.

Effect
De dagelijkse monitoring maakt het mogelijk proactief en preventief te handelen. Bij veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt kan door de cardioloog, verpleegkundig specialist, thuiszorg, revalidatieverpleegkundige of huisarts direct worden ingegrepen. Het grootste effect van de zorg op afstand is te zien in de afname van het aantal opnames per patiënt. Dat nam af met 26 procent. Het aantal klinische opnames daalde met 64 procent en het gemiddeld aantal verpleegdagen met 87 procent. Het aantal polikliniekbezoeken verminderde voor de hartfalenpatiënt met 39 procent.

Toekomst
“Het aantal patiënten met hartfalen stijgt landelijk naar verwachting tussen 2010 en 2025 met bijna vijftig procent. Dat zal in onze regio niet anders zijn”, vertelt cardioloog van het Scheper Ziekenhuis Michiel Nagelsmit. “Ook in de toekomst willen wij onze patiënten met hartfalen kunnen verzekeren van goede en betaalbare zorg. Daarom gaan we door met onderzoek naar telemonitoring. Een financiële analyse en verdere wetenschappelijke toetsing willen we volgend jaar presenteren. De inzet van zorg op afstand maakt het voor ons mogelijk om met dezelfde beschikbare tijd zorg te bieden aan een groter aantal patiënten met chronisch hartfalen.”