Plannen Treant koploper vernieuwingsprogramma VWS › Treant Zorggroep

Plannen Treant koploper vernieuwingsprogramma VWS

Geplaatst op: 4 augustus 2015

Het ministerie van VWS koos een verbeterplan van Treant Zorggroep (onderdeel verpleeg- en ouderenzorg) als een van de beste van Nederland.

Het ministerie van VWS daagde eerder dit jaar alle zorginstellingen in Nederland uit om met een verbeterplan te komen. Onder de noemer ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ konden zorginstellingen hun ideeën indienen over hoe de zorg voor cliënten kan verbeteren. In totaal werden 700 plannen ingebracht, waarvan 151 zijn geselecteerd als koplopers.

Het voorstel van Treant Zorggroep hoort bij deze koplopers en is in het vernieuwingsprogramma opgenomen. De plannen gaan over drie thema’s: ‘meer regie bij de cliënt’, ‘anders organiseren en verantwoorden’ en ‘veilige en deskundige zorg’. Op 3 juli mocht Treant deze plannen aan het ministerie presenteren. Belinda Kramer, regiomanager binnen Treant: ‘We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van zorgbehoevende ouderen in ons land. We zijn blij dat dit plan door het ministerie is geselecteerd. Dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. De uitkomsten van onze laatste cliënt- en medewerkerstevredenheidsmetingen onderstrepen dat. Daarnaast hoop ik dat het andere instellingen kan inspireren, zoals ook wij kunnen leren van anderen. Het delen van ervaringen en resultaten met andere koplopers kan in heel Nederland de zorg voor onze ouderen verder verbeteren.’

Veel van de acties uit het plan waren al eerder door Treant in gang gezet. De komende tijd gaat Treant deze ingeslagen weg verder volgen.