Pensionering Maarten Rutgers › Treant Zorggroep

Pensionering Maarten Rutgers

Geplaatst op: 31 augustus 2012

Maarten Rutgers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld, legt per 1 januari 2013 zijn functie neer. Maarten Rutgers bereikt in december de pensioengerechtigde leeftijd en heeft daarom besloten in het nieuwe jaar te stoppen met zijn werkzaamheden voor de zorggroep.

Maarten Rutgers was sinds de zomer van 2008 als voorzitter Raad van Bestuur verbonden aan Leveste en werd na de fusie tussen de zorggroepen Leveste en Middenveld Drenthe op 1 januari 2010 voorzitter Raad van Bestuur van de combinatie. De Raad van Toezicht is Maarten Rutgers veel dank verschuldigd voor de afgelopen periode. Voor de wijze waarop hij de organisaties bestuurde hebben wij grote waardering.

De Raad van Toezicht start zo snel mogelijk met de procedure voor het invullen van de vacature die per 1 januari 2013 zal ontstaan.