Patiëntenonderzoek Treant Zorggroep › Treant Zorggroep

Patiëntenonderzoek Treant Zorggroep

Geplaatst op: 12 november 2015

Bent u dit jaar opgenomen geweest? Dan kunt u worden uitgenodigd voor een patiëntenonderzoek over uw ervaringen tijdens en rondom uw opname in het ziekenhuis. Uw mening is erg belangrijk om de kwaliteit van onze zorg te kunnen verbeteren. We stellen het dan ook zeer op prijs als u wilt meewerken aan dit onderzoek. Wie is geselecteerd krijgt hierover een brief thuisgestuurd.

In opdracht van Treant Zorggroep voert MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau, het onderzoek uit voor de drie ziekenhuislocaties Bethesda, Scheper en Refaja. Uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie hierover vindt u op www.ervaringmetziekenhuis.nl. Uw antwoorden worden alleen gebruikt voor dit onderzoek naar de kwaliteit van de zorg, niet voor andere doeleinden. Meedoen is niet verplicht en heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Op de websites van Bethesda, Scheper en Refaja vindt u meer informatie over het onderzoek.