Patiënten Ziekenhuis Bethesda verzekerd van juiste nazorg › Treant Zorggroep

Patiënten Ziekenhuis Bethesda verzekerd van juiste nazorg

Geplaatst op: 8 juli 2013

Patiënten die in Ziekenhuis Bethesda worden opgenomen, zijn ook na hun opname verzekerd van de juiste zorg. Uit steekproeven van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) blijkt dat het Hoogeveense ziekenhuis buitengewoon hoog scoort bij het aanvragen van nazorg. Begin dit jaar werd drie maanden op rij de maximale score van honderd procent behaald. "Een uitzonderlijke prestatie", reageert David de Zwart, relatiebeheerder bij het CIZ.

Bij elke patiënt die in Ziekenhuis Bethesda is opgenomen, wordt in een zo vroeg mogelijk stadium de nazorgbehoefte in kaart gebracht. Die taak is in handen van de zogeheten transferverpleegkundigen. Afhankelijk van de zorgvraag en de persoonlijke (thuis)situatie van de patiënt regelen zij tijdig thuiszorg of een overplaatsing naar een verpleeg-, verzorgingshuis of hospice. Verder vragen zij hulpmiddelen en huishoudelijke hulp aan en geven advies over tafeltje-dek-je en de boodschappenservice. "Door tijdig in actie te komen, krijgen alle patiënten na ontslag gegarandeerd de juiste zorg", benadrukken transferverpleegkundigen Jolanda Oosting en Ida Jongenburger. De zorgvuldigheid die zij aan de dag leggen, heeft nóg een voordeel. "Als wij de juiste zorg indiceren, wordt de patiënt achteraf niet met vervelende financiële verrassingen geconfronteerd."

Groot compliment
Heeft een patiënt na opname (AWBZ-)zorg nodig, dan vult de transferverpleegkundige een zogeheten Standaard Indicatie Protocol (SIP) in. Vervolgens controleert het CIZ steekproefsgewijs of de aanvraag correct is en aan alle eisen voldoet. De meeste zorginstellingen scoren tussen de tachtig en negentig procent; een hogere score is een uitzondering. Het feit dat Ziekenhuis Bethesda drie maanden op rij honderd procent scoort, is volgens De Zwart opmerkelijk. "Dit bewijst dat de transferverpleegkundigen van Ziekenhuis Bethesda zeer deskundig zijn én uiterst professioneel handelen", vindt de relatiebeheerder van het CIZ. "Dat verdient een groot compliment."