Patiënten waarderen zorg Ziekenhuis Bethesda › Treant Zorggroep

Patiënten waarderen zorg Ziekenhuis Bethesda

Geplaatst op: 9 juni 2011

Net als in voorgaande jaren zijn patiënten tevreden tot zeer tevreden over Ziekenhuis Bethesda. Dit blijkt uit recent patiënttevredenheidsonderzoek onder patiënten die klinisch of poliklinisch zijn behandeld. Op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) werd bijna ziekenhuisbreed hoger dan een 4 gescoord. Het onderzoek is voor de vierde keer uitgevoerd sinds 2005.

Voor het eerst zijn patiënten bevraagd over het thema bejegening. Op dit onderdeel werd bijna de maximale score behaald. Ook de herinneringsservice kwam voor het eerst aan de orde. Enkele dagen voor hun afspraak krijgen patiënten een sms’je, e-mail, brief of telefoontje met datum en tijd van hun afspraak. Het blijkt dat patiënten dit geheugensteuntje zeer waarderen.

Daarnaast waren patiënten positief over de behandeling op de polikliniek, zoals de snelheid waarmee men op de poli terecht kan, de snelheid van de uitslagen, het kunnen meebeslissen, de privacy en de informatie over de behandeling. De persoonlijke aandacht, deskundigheid en duidelijkheid van medewerkers en specialisten op de poliklinieken worden erg gewaardeerd. De wachttijd in en de inrichting van de wachtruimtes scoren iets hoger dan voorgaande jaren. Ook zijn de reacties positief op het gebied van opname in het ziekenhuis, zoals de ontvangst en het verloop van de behandeling. De tevredenheid over de mate waarin patiënten kunnen meebeslissen over de behandeling is iets gestegen.

Hetzelfde geldt voor de telefonische bereikbaarheid en de wijze waarop tegenwoordig afspraken worden gemaakt. Sinds 2010 krijgen patiënten een afspraak thuisgestuurd of ze kunnen zelf contact opnemen met de betreffende polikliniek/afdeling. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten dit nieuwe afsprakensysteem waarderen.

Naast deze hoge scores zijn er ook verbeterpunten te noemen, zoals de patiëntenlogistiek, de informatieoverdracht tussen verschillende specialismen en beroepsgroepen (zoals artsen en verpleegkundigen). Zowel patiënten van de kliniek als de poliklinieken werd eind vorig jaar gevraagd om een vragenlijst in te vullen . Dat resulteerde in 458 (kliniek) en 610 (polikliniek) ingevulde vragenlijsten.