Patiënten van Ziekenhuis Bethesda zijn heel tevreden › Treant Zorggroep

Patiënten van Ziekenhuis Bethesda zijn heel tevreden

Geplaatst op: 21 april 2009

De patiënten van Ziekenhuis Bethesda zijn tevreden tot zeer tevreden blijkt uit het patiënttevredenheidsonderzoek. In de enquête werden vragen gesteld over onder andere de behandeling, deskundigheid en persoonlijke aandacht van artsen en medewerkers van het ziekenhuis, het afsprakenbureau, de voorzieningen en de informatie.

De patiënten konden hun antwoorden invullen waarbij een schaal van 1 tot 5 werd gehanteerd waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden.
De patiënten zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden. De gemiddelde score is een 4,1 voor de polikliniek en 4,3 voor het verblijf in het ziekenhuis. Met name de persoonlijke aandacht en de deskundigheid van de artsen en verpleegkundigen scoorden hoog, namelijk een 4,4. Ook de toegezegde termijn van opname en de ontvangst bij opname scoorden hoog met een 4,4.

De wachttijden in de wachtkamers scoorden minder hoog dan het gemiddelde, namelijk een 3,7. Aan het verbeteren van de wachttijden in de wachtkamers wordt al gewerkt. Sinds kort loopt er een pilot op de poliklinieken long- en kindergeneeskunde. Op deze poliklinieken staan borden waar de wachttijd per arts wordt aangegeven. Deze pilot wordt geëvalueerd en als dit een positieve uitkomst heeft, worden de borden in de loop van het jaar op meerdere poliklinieken geplaatst.

Het onderzoek werd door Ziekenhuis Bethesda in samenwerking met de Cliëntenraad opgezet en uitgevoerd in de periode van juli tot en met september 2008. Patiënten, die de polikliniek bezochten of één of meerdere dagen in het ziekenhuis verbleven, werden gevraagd om een enquête in te vullen en deze op te sturen. De ingevulde enquêtes zijn verzameld en geanalyseerd door een onafhankelijk bureau. De respons bedroeg 37% voor de polikliniek en 30% voor het verblijf in het ziekenhuis.

Kees Donkervoort, voorzitter Raad van Bestuur en Kees Veenstra, voorzitter van de Cliëntenraad zijn zeer content met deze uitkomst. ‘We proberen onze patiënten zo goed mogelijk te behandelen en te informeren, dus dit is een groot compliment voor de artsen en medewerkers. Natuurlijk ondernemen we actie op de punten die minder hebben gescoord en blijven we continue kijken hoe we de kwaliteit en patiëntgerichtheid kunnen blijven verbeteren’, aldus Kees Donkervoort.