Patiënt gebaat bij jubilerende Eerste Hart Hulp › Treant Zorggroep

Patiënt gebaat bij jubilerende Eerste Hart Hulp

Geplaatst op: 30 oktober 2014

In 2004 opende de Eerste Hart Hulp (EHH) in het Scheper Ziekenhuis zijn deuren. Daarmee had Emmen destijds de noordelijke primeur. Tien jaar later heeft deze afdeling zijn meerwaarde ruimschoots bewezen. 'Op de EHH worden patiënten met acute hartklachten in korte tijd volledig onderzocht én behandeld. Hoe eerder je deze klachten behandelt, hoe beter voor de patiënt', benadrukt cardioloog Lambert van den Merkhof.

Op de EHH van het Scheper worden alle patiënten (na verwijzing door de huisarts) met acute hartklachten opgevangen. Jaarlijks zijn dat er ruim tweeduizend. De afdeling is 24 uur per dag geopend en telt vier bedden, zo nodig worden de patiënten op de naast liggende hartbewaking opgevangen. De bedden zijn voorzien van geavanceerde bewakingsapparatuur. Daarnaast beschikt de EHH over twee kamers waar specifieke hartonderzoeken plaatsvinden. Deze opzet maakt de afdeling uniek. De dagelijkse zorg is in handen van cardiologen, arts-assistenten en gespecialiseerde verpleegkundigen. De klachten waarmee patiënten op de EHH worden binnengebracht, variëren van een (dreigend) hartinfarct, hartritmestoornissen of verergering van hartfalen.

Snelheid
Om snel inzicht te krijgen in de aard en de ernst van de klachten, wordt de patiënt direct uitgebreid onderzocht. Het standaard diagnostisch onderzoek omvat een hartfilmpje (ECG), lichamelijk en bloedonderzoek en het meten van de bloeddruk, temperatuur en pols. Ook aanvullend echo- en röntgenonderzoek en fietstesten behoren tot de mogelijkheden. 'In relatief korte tijd (meestal binnen 24 uur) krijgen we een compleet beeld van de ernst en oorzaak van de hartklachten', vertelt Van den Merkhof. Deze efficiënte werkwijze heeft twee voordelen. ‘We bieden onze patiënten snel zekerheid. Bovendien kunnen we eerder starten met een behandeling en dat bevordert de herstelkansen.'

Vervolgtraject
Na deze eerste fase zijn er verschillende mogelijkheden. De patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts, er vindt een kortdurende behandeling plaats of de patiënt wordt ter observatie opgenomen. 'Bij ernstige hartklachten houden we letterlijk de vinger aan de pols', verzekert de cardioloog.

Sinds de start in 2004 zijn ruim 22.000 patiënten op de Emmense EHH onderzocht en zo nodig behandeld. Volgens Van den Merkhof is deze afdeling niet meer weg te denken uit het Scheper Ziekenhuis. 'Patiënten met acute hartklachten worden op de EHH snel én vakkundig gediagnosticeerd en behandeld. Efficiency en kwaliteit zijn de sleutelwoorden.'