Organisatie Treant slanker om zorg in regio te behouden › Treant Zorggroep

Organisatie Treant slanker om zorg in regio te behouden

Geplaatst op: 1 oktober 2019

Er komen in 2020 minder patiënten naar de ziekenhuislocaties van Treant. Dit is een gevolg van de sluiting van de spoedeisende-hulpafdelingen in Stadskanaal (januari) en in Hoogeveen (april). Hier komen basisspoedposten die open zijn tot 23.00 uur. Voor de poliklinische zorg verandert er niets; die blijft op alle locaties beschikbaar.

Verder worden Hoogeveen en Stadskanaal weekziekenhuizen voor korte opnames. Op deze manier stellen we zoveel mogelijk (ruim tachtig procent) van de zorg voor de komende tien jaar zeker in de regio. Wel betekent het dat Treant een kleiner ziekenhuis gaat worden, daar waar andere ziekenhuizen juist meer patiënten zullen gaan zien.

Minder mensen nodig

Door de overname van ziekenhuiszorg door andere zorgpartners in de regio daalt de hoeveelheid ziekenhuispatiënten bij Treant. Treant moet haar organisatie hierop aanpassen. Om die reden nam de raad van bestuur van Treant op 30 september een voorgenomen besluit tot herinrichting van de organisatie. Treant verwacht in 2021 voor de nieuwe vormen van zorg zo’n 500 arbeidsplaatsen minder nodig te hebben in de ziekenhuizen. Omdat de zorg in regio wel behouden blijft, betekent dit dat in de komende jaren veel medewerkers een andere werkplek krijgen. Bij een van de ziekenhuis- of zorglocaties van Treant, of bij een van de andere ziekenhuizen in de regio.

Natuurlijk verloop en pre-mobiliteit

De uitvoering van de herinrichting duurt meerdere jaren. In die jaren lopen tijdelijke contracten af en is er natuurlijk verloop. Medewerkers gaan met pensioen en/of zoeken uit eigen beweging een andere baan. Ook komt er een vrijwillige vertrekregeling en zet Treant  maximaal in op herplaatsing van zorgpersoneel binnen de organisatie en bij andere ziekenhuizen. Met de omringende ziekenhuizen zijn afspraken om zo veel mogelijk (zorg)medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Gedwongen ontslagen worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen. De personele wijzigingen starten in april 2020 en zullen verlopen volgens de geldende regels en een sociaal plan.

Gevolgen voor de patiënt

De zorg voor de veelvoorkomende klachten blijft dichtbij in alle basisziekenhuizen. Net als alle poliklinische zorg en nazorg. Voor sommige complexe ingrepen moeten de inwoners van Hoogeveen en Stadskanaal straks wel iets verder reizen; naar Emmen, of soms naar andere ziekenhuizen binnen de regio. Door de medische wetenschap kan er immers steeds meer en wordt de complexe zorg steeds specialistischer.

Ziekenhuiszorg: soms op een andere plek, wel in de buurt

Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars maakten voor de zomer bekend dat de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen in 2020 verandert, waardoor specialistische zorg voor de regio behouden blijft. De afdelingen Spoedeisende hulp in Stadskanaal (in januari) en Hoogeveen (in april) worden basisspoedposten. De ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal worden weekziekenhuizen voor basiszorg en planbare ingrepen. Alleen voor levensbedreigende situaties buiten werktijd gaan patiënten uit de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen via de huisartsenposten naar Assen, Emmen, Meppel, Scheemda en Zwolle.

Weekziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal: planbare zorg en focusklinieken

Tachtig procent van de zorg blijft vanaf 2020 behouden in Hoogeveen en Stadskanaal. Patiënten kunnen hier terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek, dagbehandeling en kortdurende opnames. Ook de nazorg voor ingrepen in een ander ziekenhuis blijft gewoon op alle ziekenhuislocaties beschikbaar. Daarnaast werkt Treant aan nieuwe initiatieven, zoals een oogcentrum in Stadskanaal en een beweegcentrum (inclusief revalidatiezorg) in Hoogeveen.

Basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal

De afdeling Spoedeisende hulp van Treant in Stadskanaal wordt per 6 januari 2020 een basisspoedpost. Op 6 april geldt dat ook voor Hoogeveen. Vanaf dan kunnen patiënten van 8.00 tot 23.00 uur hier terecht voor niet-levensbedreigende hulp, waarvoor ziekenhuisopname niet nodig is. De huisartsenposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn zeven dagen per week tot 23.00 uur open. Daarna zijn huisartsen telefonisch bereikbaar en rijden ze eventueel visites. Patiënten kunnen voor spoedeisende vragen altijd bellen met het spoednummer van hun huisarts of bij levensbedreigende situaties met 112.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorg voor de regio.