Opnieuw predicaten TopZorg › Treant Zorggroep

Opnieuw predicaten TopZorg

Geplaatst op: 4 juli 2013

Patiëntgerichte zorg voor behandeling liesbreuk en slaapapneu

Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen krijgen van zorgverzekeraar Menzis wederom predicaten TopZorg. Deze keer voor de behandeling van liesbreuk en slaapapneu. Dat betekent dat patiënten van het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda, beide onderdeel van Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM), kunnen vertrouwen op zeer goede medische kwaliteit en patiëntgerichte zorg. Voor slaapapneu geldt dat ZLM de enige zorgaanbieder in Drenthe is die het predicaat van Menzis kreeg.

De predicaten laten zien dat de ziekenhuizen verder kijken dan de behandeling en de mens centraal stellen door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en de eisen die patiënten stellen aan de zorg die zij krijgen. Ziekenhuizen die onvoldoende waardering krijgen van patiënten, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

TopZorg liesbreuk
Voor patiënten met een liesbreuk is het belangrijk dat zij snel worden geholpen. In het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda kunnen patiënten snel terecht voor onderzoek en diagnostiek op één dag. Datum en tijdstip worden direct ingepland en binnen vier weken na het eerste polibezoek vindt de operatie plaats.

TopZorg slaapapneu (OSAS)
Een slechte nachtrust heeft grote impact op een mens en zijn functioneren in het dagelijks leven. Daarom is het van groot belang dat de patiënt niet alleen bij een zorgaanbieder terecht kan met voldoende ervaring, maar de patiënt ook goed wordt begeleid. Zo vindt vijftig procent van het slaaponderzoek thuis plaats. Verder is er aandacht voor aanvullende behandelmogelijkheden zoals stoppen met roken en begeleiding door een OSAS-verpleegkundige.

TopZorg ziekenhuizen
De predicaten TopZorg liesbreuk en slaapapneu zijn niet de eerste die de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen ontvangen. Het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda bieden ook al Menzis TopZorg als het gaat om de behandeling van onder andere borstkanker, darmkanker, meniscus, spataderen en staar.