Opening Expertisecentrum voor Wondzorg › Treant Zorggroep

Opening Expertisecentrum voor Wondzorg

Geplaatst op: 29 maart 2012

Patiënt met complexe wonden krijgt gecombineerde zorg

Ziekenhuis Bethesda heeft het Expertisecentrum voor Wondzorg geopend. Het centrum stelt voor iedere patiënt met complexe wonden een individueel behandelplan op, waarbij verschillende medisch specialismen en ook huisartsen en thuiszorgorganisaties betrokken zijn.

Een uniek concept: speciale wondverpleegkundigen van het Expertisecentrum voor Wondzorg coördineren de zorg van vaatchirurgen met die van specialisten van het Bethesda Flebologie Centrum, het Bethesda Diabetes Centrum en het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde. Na een verwijzing van de huisarts brengt de wondverpleegkundige de wondproblemen in kaart en vervolgens wordt een gezamenlijk behandelplan opgesteld. Buiten de muren van het ziekenhuis stemt het Expertisecentrum voor Wondzorg de zorg af met de huisarts en/of thuiszorgorganisatie. Op deze manier biedt Ziekenhuis Bethesda patiënten met complexe wonden de beste zorg.

Het hebben van een wond is erg ingrijpend. Vaak speelt bij een complexe wond een onderliggende ziekte, zoals vaatlijden of suikerziekte, een belangrijke rol. Deze wonden hebben een deskundige aanpak nodig, waarbij verschillende medisch specialismen betrokken zijn. En dat gebeurt in het nieuwe Expertisecentrum voor Wondzorg van Ziekenhuis Bethesda. Zo worden verstopte slagaders die tot wonden leiden gezamenlijk behandeld door speciaal gecertificeerde vaatchirurgen en interventieradiologen (dotterspecialisten). Als lekkende aderen (spataderen) tot wonden leiden, wordt de diagnose via het Bethesda Flebologie Centrum binnen één dagdeel gesteld, waarna behandeling volgens de meest moderne inzichten volgt.

Het Bethesda Diabetes Centrum heeft alle kennis in huis rond diabetes mellitus, wat van belang is bij de genezing van diabetische voetwonden. En uniek is de aanwezigheid van het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde op het ziekenhuisterrein, dat gespecialiseerd is in wondbehandeling met zuurstoftherapie. Omdat complexe wonden vaak meerdere oorzaken hebben en langdurig bestaan, heeft de multidisciplinaire en goed gecoördineerde aanpak van het Expertisecentrum voor Wondzorg grote meerwaarde voor de patiënt.

Ziekenhuis Bethesda heeft speciale wondverpleegkundigen in huis. Zij bezitten expertise op het gebied van wondbehandeling en materiaalgebruik. Patiënten zijn dus altijd verzekerd van vakkundige zorg rond complexe wonden.

Een ander voordeel van het Expertisecentrum voor Wondzorg is het intensieve contact met huisartsen en thuiszorgorganisaties. Als een patiënt met een complexe wond weer naar huis kan, stemt het Expertisecentrum voor Wondzorg het behandelplan af met de huisarts en/of thuiszorgorganisatie. Daardoor kan de patiënt sneller naar huis en krijgt de wond ook thuis de beste zorg.

Het Expertisecentrum voor Wondzorg biedt op deze manier aan zowel klinische en poliklinische patiënten, als patiënten thuis de beste wondzorg. Het werd in februari van dit jaar geïntroduceerd tijdens een drukbezocht symposium over complexe wondzorg in Ziekenhuis Bethesda.