Op het lijf geschreven › Treant Zorggroep

Op het lijf geschreven

Geplaatst op: 4 september 2018

Tijdens haar opleiding tot verpleegkundige liep Maud Lunenborg stage in Veltman in Weiteveen, een woonvorm voor mensen met psychiatrische en sociale problemen. Het was liefde op het eerste gezicht. 'Bewoners komen soms zwaar verwaarloosd binnen en na een tijdje bloeien ze dan volledig op. Het feit dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, geeft mij veel voldoening.'

Maud omschrijft haar bewoners als kwetsbaar met uiteenlopende problemen zoals verslavingen, angststoornissen en psychoses. Ze krijgen passende zorg en begeleiding om hun zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde te vergroten. 'Iedere bewoner krijgt zorg op maat met als uitgangspunt: je mag zijn wie je bent. Zo zorgen we ervoor dat mensen zich hier veilig voelen.'

Gevarieerd

Maud heeft een gevarieerd takenpakket. Ze verzorgt wonden, plaatst katheters en is aanspreekpunt voor de verzorgenden. Ook helpt ze waar nodig met wassen en aankleden. 'Ik ben bij álle onderdelen van het zorgproces betrokken, dat maakt dit werk juist zo leuk.'
Bewoners van Veltman spelen een actieve rol in hun eigen zorgproces. 'We zijn pas een pilot gestart waarbij bewoners zelf koken, wassen en strijken. Zo willen we hun zelfredzaamheid stimuleren.'

'Dit is een zeer veelzijdige functie'

Belangenbehartiger

Naast haar reguliere zorgtaken heeft Maud ook coördinerende taken. 'Ik regel de financiële zaken van bewoners, onderhoud contact met hun familie en ik rapporteer aan de arts en psychiater.' Daarin fungeert ze als belangenbehartiger van haar bewoners.' Ik kom voor hen op, want vaak kunnen ze dat zelf niet.'
Ook schuift ze aan bij overleggen met andere zorgverleners en neemt ze deel aan kwaliteitswerkgroepen. 'Verpleegkundige in Veltman is een zeer veelzijdige functie', benadrukt Maud.

Geduld

Werken in Veltman is niet voor iedereen weggelegd, beseft de verpleegkundige. 'Je moet over veel geduld beschikken en rechtvaardig zijn', somt ze op. Ook zorgzaamheid, spontaniteit en flexibiliteit zijn belangrijke eigenschappen. 'Bovendien moet je mensen niet veroordelen of afschrijven op basis van hun achtergrond.'
Maud's sterkste kant is de rust die ze uitstraalt. 'Als een bewoner over de rooie gaat, raak ik niet snel in paniek. Ik sta stevig in m'n schoenen.'

Bijzonder

Haar werk als verpleegkundige vergt veel energie, maar daar krijgt ze veel voor terug. 'Binnen Veltman leer je de bewoners goed kennen, ze beschouwen je vaak als familie. Die band is heel bijzonder.'
Ook de goede sfeer en de scholingsmogelijkheden vormen een pre. 'Er worden allerlei cursussen op maat aangeboden, ik kan me voortdurend blijven ontwikkelen.' Maud is nog lang niet uitgekeken op haar werkplek. 'Mijn functie, het team en de bewoners passen helemaal bij mij. Veltman is mij op het lijf geschreven.'

Gerelateerde locaties