Ook in Scheper voedingsbegeleiding voor kankerpatiënten › Treant Zorggroep

Ook in Scheper voedingsbegeleiding voor kankerpatiënten

Geplaatst op: 27 oktober 2015

Sinds kort kunnen patiënten die kanker hebben voor een voedingsadvies ook terecht op de polikliniek van de diëtist in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, onderdeel van Treant Zorggroep. Nu dit ook in het Scheper mogelijk is, kunnen kankerpatiënten in alle drie de Treant-ziekenhuislocaties een voedingsadvies krijgen. Door hun ziekte lopen patiënten met oncologische aandoeningen een groot risico ondervoed te raken.

Onderzoek wijst uit dat ondervoeding gepaard gaat met een grotere kans op complicaties en bijwerkingen van operaties, radio- en chemotherapie. Dit leidt tot een langere opnameduur en meer heropnames in het ziekenhuis. Tevens is er een lagere respons op de behandeling. Gewichtsverlies bij diverse oncologische aandoeningen wordt bovendien geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven. De dieetbehandeling speelt dan ook een belangrijke ondersteunende rol bij de behandelingen.

Ondervoeding
Het is essentieel om ondervoeding te behandelen. In een vergevorderd stadium van kanker treedt gewichtsverlies op bij 35% van de patiënten met borstkanker, terwijl 50 tot 60% van patiënten met darm-, long- of prostaatkanker gewicht verliest. Ook kunnen zich voedinggerelateerde problemen voordoen, zoals gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, smaakverandering en obstipatie. Uit onderzoek blijkt dat een patiënt die begeleiding krijgt van een diëtist, beter eet en dat ook blijft doen. Dit komt de behandeling van de ziekte ten goede. Op de diëtetiekpolikliniek wordt de patiënt het hele behandeltraject - vanaf de diagnose tot enige tijd na de behandeling - door een diëtist begeleid. Vooral patiënten met darm-, huid-, prostaat-, borst - en longkanker worden voor een voedingsadvies naar de diëtist doorgestuurd.

Oncologiecentrum
De diëtetiekpolikliniek in het Scheper is, net zoals de diëtetiekpoliklinieken in ziekenhuislocaties Bethesda en Refaja, onderdeel van het Oncologiecentrum van Treant Zorggroep. Het Oncologiecentrum is een kennis- en expertisecentrum dat oncologische zorg op alle drie de ziekenhuislocaties aanbiedt. Het centrum participeert in het oncologisch netwerk in Noordoost-Nederland. Hierin wordt, met het UMCG als referentiecentrum, kennis gedeeld en wekelijks gezamenlijk multidisciplinair patiëntenoverleg gevoerd. Het UMCG vervult daarnaast een (supra)regionale verwijsfunctie voor zeldzame tumoren. Ook op het gebied van radiotherapie (bestralingen) en pathologie werkt Treant al jaren nauw samen met het UMCG.

Kwaliteit van zorg
Sinds 2011 investeert Treant Zorggroep doelgericht op de kwaliteit van de oncologische zorg. Specialisten en verpleegkundigen werken daarin locatie-overstijgend met elkaar samen. Zo wordt wekelijks multidisciplinair patiëntenoverleg gevoerd met de zorgprofessionals op de drie locaties en met de disciplines die vanuit het UMCG zijn betrokken. In 2013 concludeerde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) al dat Treant Zorggroep landelijk gezien goede kwaliteit van zorg levert. De organisatie wordt daar verder op ingericht.