Onderhoud aan wegen en parkeerplaatsen › Treant Zorggroep

Onderhoud aan wegen en parkeerplaatsen

Geplaatst op: 2 december 2013

Aan de wegen en parkeerplaatsen rondom het Scheper Ziekenhuis wordt de komende periode onderhoud gepleegd.

Bestrating
De bestratingswerkzaamheden zijn van maandag 2 tot en met vrijdag 13 december. Bij de Kop van Zuid wordt het verkeer op vrijdag 6 en zaterdag 7 december omgeleid. Op zaterdag 7 december is de parkeergarage van de Kop van Zuid niet bereikbaar. De voorbereiding asfaltering vindt plaats op donderdag 12 december. Om 7.00 uur wordt gestart met het frezen van de asfaltweg. Daarna kan er gewoon over gereden worden en is de overlast minimaal.

Asfaltering
De asfaltering start vrijdag 13 december om 7.00 uur. De eerste paar uren kan er dan niet gereden worden op het asfalt. Verkeersregelaar(s) geven alternatieven aan. Men start bij de Kop van Zuid en gaat dan de gehele ringweg rond tot aan de entree van GGZ-gebouw. De verwachting is dat de parkeerplaatsen van Dentis, Fysio, en het GGZ-gebouw (Icare) rond 11.00 uur weer gewoon te bereiken zijn.

Verkeersmaatregelen
Verkeersregelaars en borden wijzen de automobilisten hoe ze moeten rijden om te parkeren. Dit kan betekenen dat patiënten en bezoekers gevraagd wordt om in de Kop van Zuid te parkeren, op het grote parkeerterrein van het ziekenhuis of op het terrein van de Muzeval.