Nog geen besluit over ziekenhuiszorg H'veen en Emmen › Treant Zorggroep

Nog geen besluit over ziekenhuiszorg H'veen en Emmen

Geplaatst op: 4 juni 2012

Advies KPMG Plexus aan ZLM: behoud poliklinische zorg en dagbehandeling in Emmen en Hoogeveen en concentreer operaties en opnames op één (nieuwe) locatie. Reactie ZLM: nog geen besluit, Raad van Bestuur gaat advies eerst bespreken met alle intern en extern betrokkenen.

Zorggroep Leveste Middenveld, waar het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda onderdeel van uitmaken, wil de zorg voor de inwoners van Drenthe beschikbaar en bereikbaar houden. Door externe ontwikkelingen wordt de druk op de ziekenhuizen groter. Voorbeelden hiervan zijn toenemende kwaliteits- en volume-eisen, zorgverzekeraars die selectief gaan inkopen en strengere eisen van banken. Om een volwaardig ziekenhuisaanbod voor Drenthe te kunnen behouden wil Zorggroep Leveste Middenveld ziekenhuiszorg anders gaan organiseren.

KPMG Plexus is in november 2011 gevraagd om een scenarioanalyse uit te voeren en daarmee antwoord te geven op het ‘locatievraagstuk’ (welke zorg waar?). Daarbij is als uitgangspunt meegegeven dat Zorggroep Leveste Middenveld de zorg dicht bij de patiënt wil blijven organiseren als het kan en verder weg als het moet. Gedurende zeven maanden is met interne en externe partijen gesproken (waaronder specialisten, medewerkers, vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, verloskundigen, UMCG, zorgverzekeraars, colleges van B&W en gemeenteraden). Daarnaast is de zorgvraag in 2020 bepaald en is een rekenmodel opgesteld. Door middel van dit model kan worden berekend wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de reistijden voor patiënten, specialisten en medewerkers, het marktaandeel en de toekomstige financiële situatie.

KPMG Plexus heeft met behulp van het rekenmodel meerdere scenario’s doorgerekend. Het uiteindelijke advies van KPMG Plexus is om het scenario nader uit te werken waarbij de poliklinische zorg (polikliniek en dagbehandeling) op de bestaande locaties in Emmen en Hoogeveen wordt behouden en een nieuw interventiecentrum voor klinische zorg (opnames en operaties) wordt gebouwd. KPMG Plexus adviseert dit scenario als het beste scenario voor Zorggroep Leveste Middenveld en de regio Drenthe met de volgende onderbouwing:

  • Het grootste deel (80%) van de zorg (polikliniek en dagbehandeling) blijft dicht bij de patiënt.
  • De mogelijkheid om een modern interventiecentrum te bouwen komt de kwaliteit van de zorg in de toekomst ten goede, omdat de nieuwste technieken toegepast kunnen worden.
  • Het biedt de mogelijkheid om voordelen te behalen op het gebied van logistiek en energieprestaties.
  • Er hoeft niet grootscheeps verbouwd te worden op de bestaande locaties, met alle overlast en ongemakken van dien.
  • Het biedt mogelijkheid tot samenwerking met andere ziekenhuizen.
  • Dit scenario is door veel betrokkenen regelmatig genoemd als voorkeursscenario.

Zorggroep Leveste Middenveld gaat eerst met alle betrokken interne en externe partijen het advies van KPMG Plexus bespreken. Dit zal een aantal maanden in beslag nemen. Wanneer deze gesprekken zijn gevoerd, wordt een keuze gemaakt voor het scenario dat verder zal worden verfijnd. Met name het zorgconcept zal in samenspraak met alle direct betrokken partijen verder moeten worden uitgewerkt en op zijn consequenties worden beoordeeld. Deze uitwerkingen betreffen onder meer de spoedeisende zorg en de verloskundige zorg.

Na afronding van deze fase moet blijken of het uitgewerkte scenario ook financieel haalbaar is. Indien dit het geval is, volgt een formeel adviestraject en een besluit. Zorggroep Leveste Middenveld verwacht eind 2012 een besluit te nemen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillende belangen.

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de stappen die Zorggroep Leveste Middenveld neemt op weg naar een toekomstbestendig ziekenhuis én waarom deze stappen genomen worden, lanceerden het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda de website www.zorgvoordrenthe.nl.