Nieuwe wijze vastleggen allergieën verhoogt patiëntveiligheid › Treant Zorggroep

Nieuwe wijze vastleggen allergieën verhoogt patiëntveiligheid

Geplaatst op: 18 november 2019

Sinds eind september leggen wij allergieën op een andere manier vast in ons elektronisch patiëntendossier (epd). Om de nieuwe manier van registreren mogelijk te maken, is ons epd aangepast en in lijn gemaakt met de landelijke afspraken over het registreren van zorginformatie. Alle ziekenhuizen in Nederland gaan zorginformatie dus op dezelfde manier registreren, waardoor gegevens (beter) uitwisselbaar worden, bijvoorbeeld tussen zorgverleners. Ook kunnen we allergieën nu tonen in mijnTreant (ons digitale patiëntenportaal) én door de eigenaar van de informatie - de patiënt zelf - laten controleren op juistheid én volledigheid. Gevolg: de informatie en de overdracht ervan wordt beter en vollediger, wat bijdraagt aan veiliger en efficiëntere zorg.

Actieve rol voor patiënten

Wij hebben alle bij ons bekende allergie-informatie per patiënt omgezet in het nieuwe, landelijke formaat. Echter, mogelijk is deze informatie inmiddels achterhaald: niet juist, niet compleet of niet meer van toepassing. Patiënten kunnen ons daarom helpen door thuis alvast op een rijtje te zetten welke allergieën zij hebben en vervolgens in te loggen op mijnTreant (ons digitale patiëntenportaal) en te controleren of wij deze allergieën correct (en volledig) hebben geregistreerd in het epd.

  • Staan allergieën goed geregistreerd in het dossier? Dan is geen verdere actie nodig. 
  • Heeft de patiënt wél allergieën, maar is het getoonde overzicht in mijnTreant leeg? Is de informatie niet volledig of onjuist? Dan verzoeken wij patiënten om hun behandelaar bij het eerstvolgende ziekenhuisbezoek hiervan op de hoogte te stellen.

Hulp van de huisarts

Huisartsen kunnen patiënten helpen met het achterhalen van de volgende informatie:

  • Voor welke stof is de patiënt allergisch?
  • Wat was de allergische reactie (bijvoorbeeld jeuk of koorts)?
  • Was de reactie mild, matig of ernstig?

Toegang tot mijnTreant

Het aantal patiënten dat maandelijks inlogt op mijnTreant, stijgt gestaag. Inloggen kan via een vaste pc, een laptop, tablet of mobiele telefoon. Ook hebben we een app. Inloggen in mijnTreant verloopt veilig: via DigiD met sms-controle óf de DigiD-app.

Patiënten die nog niet eerder hebben ingelogd, vinden alle benodigde informatie over ons online portaal op www.treant.nl/mijnTreant. Zijn er aanvullende (niet medische) vragen, dan kunnen zij terecht bij de Helpdesk patiëntenportaal mijnTreant:

  • op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur telefonisch via het nummer (088) 130 70 59;
  • via een mail naar mijnTreant@treant.nl;
  • via de berichtenbox binnen de beveiligde omgeving van mijnTreant.

Gerelateerd