Nieuwe stek voor Kinderrevalidatie Scheper Ziekenhuis › Treant Zorggroep

Nieuwe stek voor Kinderrevalidatie Scheper Ziekenhuis

Geplaatst op: 14 juni 2012

Speciaal ingerichte ruimtes voor 5.000 behandelingen per jaar

De afdeling Kinderrevalidatie van het Scheper Ziekenhuis is verhuisd naar een polikliniek die volledig op de behandeling van kinderen is ingericht. Onlangs trok de afdeling, die volgend jaar vijftien jaar bestaat, in het nieuwe pand naast het ziekenhuis in Emmen, de Springplank. Kinderrevalidatie is er voor baby’s en kinderen die nadelige gevolgen ondervinden van een aangeboren afwijking, een ziekte of een ongeval. Aan de hand van spel, beweging en communicatie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind.

De afdeling Kinderrevalidatie van het Scheper Ziekenhuis is de grootste in de regio Drenthe en vervult een bovenregionale functie. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen er namelijk terecht voor alle mogelijke behandelingen, zoals de behandeling van psychomotorische ontwikkelingsachterstand, spierziekten, amputaties, onbegrepen lichamelijke klachten, spasticiteit en behandelingen met botox. Ook kent de afdeling een therapeutische peutergroep, een peuterspeelzaal voor kinderen met een motorische beperking. Het multidisciplinair team bestaat uit een revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en een maatschappelijk werker. Als de behandeling daarom vraagt wordt het team uitgebreid met bijvoorbeeld een diëtist of een orthopedisch schoenmaker. In totaal voert de afdeling op jaarbasis z’n vijfduizend behandelingen uit.

De nieuwe ruimte is kleurrijk, kindvriendelijk en biedt ruimte aan alle betrokken specialisten. Alles wat nodig is om een kind op maat te kunnen behandelen is aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan klimrekken, tilliften en een in hoogte verstelbare keuken. Deze laatste helpt jongeren in een rolstoel te leren omgaan met een aanpaste keuken. Het observeren van kinderen wordt mogelijk gemaakt door middel van zogenaamde one way screens. Hiermee kunnen kinderen ongemerkt (bijvoorbeeld door een psycholoog of een ouder) worden gadegeslagen tijdens de behandeling zonder dat het de behandeling beïnvloedt. Door middel van een luchtbrug is de afdeling Kinderrevalidatie verbonden aan het Scheper Ziekenhuis. Moeten kinderen bijvoorbeeld een röntgenfoto laten maken of naar het zwembad voor hydrotherapie, dan kunnen zij die warm en droog bereiken.

De Springplank, een pand van woningcorporatie Domesta, biedt niet alleen ruimte aan de afdeling Kinderrevalidatie. Ook de Post- en reproafdeling van het ziekenhuis, de mytylschool en de Orthopedische Instrumenten Makerij zijn in het gebouw gehuisvest. Later dit jaar zal ook de afdeling Radiotherapie van het UMCG zijn intrek nemen in de Springplank.

Alles wat nodig is om kinderen op maat te kunnen behandelen is aanwezig op de nieuwe locatie van de afdeling Kinderrevalidatie. Foto: Esther van Putten