Nieuwe IC-richtlijn NVIC later › Treant Zorggroep

Nieuwe IC-richtlijn NVIC later

Geplaatst op: 3 april 2015

Alhoewel rond 1 april de nieuwe richtlijn rondom de eisen van IC’s van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) werd verwacht, is deze met minimaal een maand vertraagd.

Op basis van deze richtlijn wil Treant Zorggroep een plan maken om de intensieve zorg voor haar patiënten op alle drie de ziekenhuislocaties te waarborgen. Door de vertraging  van de NVIC zal ook het IC-plan pas later kunnen worden opgeleverd, omdat de organisatie die nieuwe richtlijn daar in willen meenemen. Dit betekent dat de raad van bestuur van Treant Zorggroep pas een voorgenomen besluit over de IC-zorg kan nemen nadat de nieuwe richtlijn is vastgesteld en de Inspectie haar toetsingskader heeft geformuleerd.

Daarna zal het voorgenomen besluit nog door diverse belanghebbenden moeten worden getoetst, waaronder de OR, huisartsen, IGZ en verzekeraars.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de IC.