MRSA in het Scheper. Wat nu? (update 3) › Treant Zorggroep

MRSA in het Scheper. Wat nu? (update 3)

Geplaatst op: 5 mei 2017

Recent is een aantal MRSA-besmetting geconstateerd in het Scheper (zie ook eerder bericht). De verpleegafdeling waar de besmettingen zijn geconstateerd (Oost 1), is gesloten. Overige afdelingen en poliklinieken kunt u gewoon bezoeken.

Bent u recent verpleegd op Oost 1? Dan wordt u volgende week gebeld door de afdeling Infectiepreventie van Treant. U zult dan getest worden op MRSA. Wordt u niet gebeld, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. U hebt dan zeer waarschijnlijk geen risico gelopen op een MRSA-besmetting op Oost 1. We weten heel precies welke patiënten daar hebben gelegen.

Meer informatie vindt u in onderstaande vraag en antwoord:

 1. Wanneer is de bacterie ontdekt? De eerste besmetting is eind april geconstateerd. Begin deze week werd een tweede geval geconstateerd waarna de afdeling is afgesloten. De patiënt met MRSA die nog op de verpleegafdeling aanwezig is, is direct in strikte isolatie gelegd. Bij patiënten en medewerkers die mogelijk in contact zijn gekomen met de genoemde patiënten zijn kweken afgenomen.
 2. Klopt het dat er ook een medewerker drager is? En dat de die bacterie wellicht heeft verspreid? Ja. Ondanks alle genomen hygiëne maatregelen, volgens de geldende protocollen, kan het zijn de bacterie wordt overgedragen. Het gaat om een bacterie, die minder dan 1 procent van de Nederlandse bevolking bij zich draagt. Meestal dragen we hem bij ons zonder daar iets van te merken
 3. Hoeveel personen zijn er betrokken bij het contactonderzoek? Uit voorzorg worden ongeveer 500 mensen onderzocht op de aanwezigheid van de bacterie.
 4. Welke bacterie betreft het? Het gaat om een MRSA-bacterie.
 5. Is de bacterie gevaarlijk? De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen en ook het dragen van de bacterie is niet gevaarlijk. Een infectie die door deze bacterie veroorzaakt wordt, is wel lastiger te behandelen omdat de bacterie resistent is tegen verschillende antibiotica. Vooral bij mensen met een verzwakte weerstand kan deze bacterie een infectie veroorzaken. Algemeen: het dragen van de bacterie heeft geen invloed op de gezondheidstoestand van patiënten, alleen als ze een infectie krijgen is het zo dat deze moeilijker te bestrijden is.
 6. Is dat al gebeurd? Nee.
 7. Zijn er patiënten in levensgevaar? Nee.
 8. Wanneer zijn de uitslagen bekend? Van de ruim 200 mensen die inmiddels zijn getest, is een groot deel negatief. Het contactonderzoek is echter nog in volle gang.
 9. Hoe vindt besmetting plaats? Besmetting vindt plaats door direct contact en door contact met huidschilfers.
 10. Welke maatregelen heeft het ziekenhuis genomen? Patiënten bij wie de MRSA-bacterie is aangetroffen worden strikt geïsoleerd verpleegd. Ook mensen die contact hebben gehad worden in afwachting van kweken geïsoleerd verpleegd. Daarnaast zijn er volgens protocol de nodige hygiënemaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Zo wordt de afdeling de komende dagen volledig gedesinfecteerd.
 11. Wat als iemand positief is? Met de behandelend arts wordt dan een gepast behandelplan besproken.
 12. Zouden er meer mensen (patiënten, medewerkers, bezoekers) drager kunnen zijn? Dat kan. Volgens het Nederlandse beleid worden een aantal risicogroepen gescreend op dragerschap als ze in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen, behandeld of onderzocht. Het gaat dan o.a. om mensen die intensief contact hebben met intensieve veeteelt (varkens, vleeskalveren en vleeskuikens) en mensen die opgenomen zijn geweest in een buitenlands ziekenhuis. Maar soms wordt de bacterie ook aangetroffen, terwijl deze risicofactoren niet aanwezig zijn. Niet alle risicofactoren zijn mogelijk al bekend.
 13. Kan ik het ziekenhuis veilig bezoeken? De patiënten die drager zijn, zijn geïsoleerd. Overige afdelingen en de poliklinieken kunnen gewoon bezocht worden.
 14. Waar kan ik terecht met vragen? Als mensen vragen hebben, kunnen ze het beste terecht bij de verpleegkundige of de arts.
 15. Wanneer word ik opgeroepen? Als u getest moet worden, dan wordt u vanzelf door het ziekenhuis gebeld. Wordt u niet gebeld, dan hoeft u ook niet getest te worden en hoeft u zelf ook niet daarvoor met het ziekenhuis contact op te nemen.
 16. Wanneer krijg ik de  uitslag? Als u niet binnen drie dagen gebeld wordt, dan kunt u er van uit gaan dat de uitslag negatief is. Als de uitslag positief is, wordt u onmiddellijk gebeld. Dus als u niet gebeld bent, hoeft u zich geen zorgen te maken.

Lees ook onze patiëntenfolder over MRSA: 'MRSA-maatregelen in het ziekenhuis van Treant Zorggroep'

Gerelateerde locaties