MRSA-besmettingen Scheper onderzocht (update 2) › Treant Zorggroep

MRSA-besmettingen Scheper onderzocht (update 2)

Geplaatst op: 4 mei 2017

Uit onderzoeken naar aanleiding van recente MRSA-besmettingen is opnieuw een geval geconstateerd. In totaal is bij vier patiënten en twee medewerksters van Treant de MRSA-bacterie geconstateerd. De vier patiënten zijn recent opgenomen geweest op een afdeling van ziekenhuislocatie Scheper en de medewerksters hebben op de afdeling gewerkt waar deze patiënten hebben gelegen.

Mogelijk heeft de bacterie zich via deze patiënten of medewerkster verspreid naar andere personen. Om verdere verspreiding te voorkomen worden medewerkers en patiënten die mogelijk contact hebben gehad met deze patiënten gecontroleerd op MRSA.

Ook worden op de afdeling – een reguliere verpleegafdeling - geen nieuwe patiënten opgenomen gedurende het onderzoek. Momenteel worden daar nog negen patiënten verpleegd, bij één daarvan is MRSA geconstateerd. Die patiënt ligt in complete isolatie. De komende dagen wordt de afdeling gedesinfecteerd (middels zogeheten ‘verneveling’).

Andere afdelingen binnen het Scheper vangen patiënten op die gepland waren voor de verpleegafdeling. Mochten eventuele operaties moeten worden verzet, dan wordt tijdig contact gezocht met (familie) van patiënten.

De aangetroffen bacterie is de veelvoorkomende MRSA-bacterie. Deze bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Die kunnen de bacterie bij zich hebben zonder daar last van te hebben. De patiëntveiligheid is dan ook niet in gevaar. Een infectie die door de bacterie veroorzaakt wordt is echter moeilijker te behandelen, omdat deze ongevoelig is voor de meest gebruikelijke antibiotica. In Nederland is daarom afgesproken de aanwezigheid van MRSA in ziekenhuizen te bestrijden om te voorkomen dat de behandeling van MRSA-infecties niet goed meer mogelijk is.

Gerelateerde locaties