MRSA-besmettingen onderzocht (update 4) › Treant Zorggroep

MRSA-besmettingen onderzocht (update 4)

Geplaatst op: 6 mei 2017

Uit onderzoeken naar aanleiding van recente MRSA-besmettingen zijn opnieuw twee besmettingen geconstateerd. In totaal is bij vijf patiënten en drie medewerksters van Treant de MRSA-bacterie vastgesteld. De patiënten zijn recent opgenomen geweest op een verpleegafdeling van ziekenhuislocatie Scheper en de medewerksters hebben deze patiënten verzorgd.

Een van de patiënten waar de MRSA-bacterie is vastgesteld is na behandeling in het Scheper teruggekeerd naar De Horst (centrum voor hoogcomplexe chronische en revalidatiezorg, tevens onderdeel van Treant Zorggroep) in Emmen. Uit contactonderzoek is gebleken dat een medewerker van De Horst besmet is geraakt met MRSA. De patiënt wordt in strikte isolatie verzorgd in de Horst. Ook zijn er in het centrum maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Medewerkers en patiënten die mogelijk contact hebben gehad met de medewerker, worden ook gecontroleerd op MRSA.

De patiënt waar nu MRSA is geconstateerd is ook verpleegd op afdeling Oost 1 in het Scheper. De patiënt is inmiddels opnieuw opgenomen, op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen. Omdat bekend was dat deze patiënt mogelijk besmet zou kunnen zijn met MRSA, is de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen. Daarmee is de kans op verdere uitbreiding van de MRSA bacterie op ziekenhuislocatie Bethesda zeer klein.

Meer informatie vindt u in onderstaande vraag en antwoordlijst:

 1. Wanneer is de bacterie ontdekt? De eerste besmetting is eind april geconstateerd. Begin deze week werd een tweede geval geconstateerd waarna de afdeling is afgesloten. De patiënt met MRSA die nog op de verpleegafdeling aanwezig is, is direct in strikte isolatie gelegd. Bij patiënten en medewerkers die mogelijk in contact zijn gekomen met de genoemde patiënten zijn kweken afgenomen.
 2. Klopt het dat er ook een medewerker drager is? En dat de die bacterie wellicht heeft verspreid? Ja. Ondanks alle genomen hygiëne maatregelen, volgens de geldende protocollen, kan het zijn de bacterie wordt overgedragen. Het gaat om een bacterie, die minder dan 1 procent van de Nederlandse bevolking bij zich draagt. Meestal dragen we hem bij ons zonder daar iets van te merken
 3. Hoeveel personen zijn er betrokken bij het contactonderzoek? Uit voorzorg worden ongeveer 500 mensen onderzocht op de aanwezigheid van de bacterie.
 4. Welke bacterie betreft het? Het gaat om een MRSA-bacterie.
 5. Is de bacterie gevaarlijk? De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen en ook het dragen van de bacterie is niet gevaarlijk. Een infectie die door deze bacterie veroorzaakt wordt, is wel lastiger te behandelen omdat de bacterie resistent is tegen verschillende antibiotica. Vooral bij mensen met een verzwakte weerstand kan deze bacterie een infectie veroorzaken. Algemeen: het dragen van de bacterie heeft geen invloed op de gezondheidstoestand van patiënten, alleen als ze een infectie krijgen is het zo dat deze moeilijker te bestrijden is.
 6. Is dat al gebeurd? Nee.
 7. Zijn er patiënten in levensgevaar? Nee.
 8. Wanneer zijn de uitslagen bekend? Van de ruim 200 mensen die inmiddels zijn getest, is een groot deel negatief. Het contactonderzoek is echter nog in volle gang.
 9. Hoe vindt besmetting plaats? Besmetting vindt plaats door direct contact en door contact met huidschilfers.
 10. Welke maatregelen heeft het ziekenhuis genomen? Patiënten bij wie de MRSA-bacterie is aangetroffen worden strikt geïsoleerd verpleegd. Ook mensen die contact hebben gehad worden in afwachting van kweken geïsoleerd verpleegd. Daarnaast zijn er volgens protocol de nodige hygiënemaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Zo wordt de afdeling de komende dagen volledig gedesinfecteerd.
 11. Wat gebeurt er nu in De Horst? De bewoners bij wie de MRSA-bacterie is aangetroffen, wordt strikt geïsoleerd verpleegd. Ook mensen die contact hebben gehad met de bewoner worden in afwachting van kweken geïsoleerd verpleegd. Daarnaast zijn er volgens protocol de nodige hygiënemaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Ook worden medewerkers en bewoners die contact hebben gehad met de medewerker, gecontroleerd op MRSA.
 12. Wat gebeurt er nu in Bethesda? In Bethesda zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Bij Treant was bekend dat de patiënt kort geleden behandeld was op afdeling Oost 1 in het Scheper en dat de patiënt mogelijk besmet zou kunnen zijn met MRSA. Bij de opname in Bethesda zijn daarom beschermende maatregelen genomen. Ook is de patiënt meteen in strikte isolatie gegaan.
 13. Wat als iemand positief is? Met de behandelend arts wordt dan een gepast behandelplan besproken.
 14. Zouden er meer mensen (patiënten, medewerkers, bezoekers) drager kunnen zijn? Dat kan. Volgens het Nederlandse beleid worden een aantal risicogroepen gescreend op dragerschap als ze in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen, behandeld of onderzocht. Het gaat dan o.a. om mensen die intensief contact hebben met intensieve veeteelt (varkens, vleeskalveren en vleeskuikens) en mensen die opgenomen zijn geweest in een buitenlands ziekenhuis. Maar soms wordt de bacterie ook aangetroffen, terwijl deze risicofactoren niet aanwezig zijn. Niet alle risicofactoren zijn mogelijk al bekend.
 15. Kan ik het ziekenhuis veilig bezoeken? De patiënten die drager zijn, zijn geïsoleerd. Overige afdelingen en de poliklinieken kunnen gewoon bezocht worden.
 16. Waar kan ik terecht met vragen? Als mensen vragen hebben, kunnen ze het beste terecht bij de verpleegkundige of de arts.

Gerelateerde locaties