Moeder en baby kunnen bij Treant rekenen op goede zorg › Treant Zorggroep

Moeder en baby kunnen bij Treant rekenen op goede zorg

Geplaatst op: 24 juli 2017

Borstvoeding geven en krijgen is een van de meeste effectieve manieren om de gezondheid van moeders en hun kinderen te ondersteunen. De kraam- en kinderafdelingen van Treant zetten zich daarom dagelijks in om de borstvoeding bij pasgeborenen te laten slagen. Die inspanningen worden ook gezien door UNICEF/WHO: de drie ziekenhuislocaties Scheper, Bethesda en Refaja hebben een internationaal certificaat ‘Zorg voor borstvoeding’ van hen gekregen.

Met dit certificaat laat Treant zien dat op alle ziekenhuislocaties gewerkt wordt volgens de standaarden voor borstvoeding van de WHO en UNICEF. Zoals huid-op-huidcontact, rooming-in (bij elkaar slapen), voeden als de baby daarom vraagt in plaats van op vaste tijden en voorlichting over het gebruik van (fop)spenen. Treant heeft aangetoond processen te borgen en te werken volgens de nieuwste criteria.

Ella Mulder, hoofd Verloskunde van ziekenhuislocatie Refaja: ‘We zijn trots op deze internationale erkenning van de zorg die we verlenen. We zorgen er altijd voor dat nieuwe moeders op tijd de juiste informatie krijgen over borstvoeding. En op de hoogte zijn van voordelen. Het is fijn dat die inzet nu is beloond: moeders en hun baby’s kunnen bij ons rekenen op de juiste zorg. Vanzelfsprekend respecteren we het als een moeder liever flesvoeding geeft en geven we ook daarover advies.’

In Nederland krijgen instellingen die voldoen aan de internationale vuistregels van het WHO/Unicef Baby Friendly Hospital Initiative het borstvoedingscertificaat via de Stichting Landelijke Zorg voor Borstvoeding. De stichting controleert elke drie jaar wie dit certificaat mogen ontvangen dan wel behouden. Ouders zijn zo gegarandeerd van de beste begeleiding bij het geven van borstvoeding.