Minister Bruins akkoord met sluiting verloskunde en kindergeneeskunde Stadskanaal en Hoogeveen › Treant Zorggroep

Minister Bruins akkoord met sluiting verloskunde en kindergeneeskunde Stadskanaal en Hoogeveen

Geplaatst op: 2 oktober 2018

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins van Medische Zorg laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen.

Al eerder had de minister gezegd dat hij de concentratie van de geboortezorg in Emmen een logische keuze vond. Dit omdat Emmen voor veel inwoners van Drenthe centraal gelegen is waardoor het voldoet aan de 45 minutennorm. Deze norm houdt in dat er altijd een ziekenhuis binnen drie kwartier bereikbaar moet zijn.

De minister schrijft in zijn brief dat hij wel begrip heeft voor de geuite zorgen van inwoners en betrokkenen:

‘Ik heb begrip voor de zorgen die de inwoners uit de omgeving, en met name ook de vaders en moeders in spé, hebben over de consequenties van het besluit voor de zorg aan zwangere vrouwen en de nog ongeboren kinderen. Ik begrijp ook dat zij graag geboortezorg dichtbij en van goede kwaliteit zouden willen behouden. In dit geval bleek het echter niet haalbaar om deze zorg op de bestaande locaties te handhaven. Belangrijker dan zorg dichtbij vind ik dat patiënten erop kunnen rekenen dat zij kwalitatief goede en veilige zorg krijgen.’

Vertrouwen
Ook benadrukt hij in de brief dat organisaties het er over eens zijn dat er, net zoals nu, nog steeds goede zorg geboden wordt en dat de patiëntveiligheid geborgd is. De minister heeft met de inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) afgesproken dat de inspectie er op toe blijft zien dat alle betrokkenen en ketenpartners hun verantwoordelijkheid nemen om die goed en veilige geboortezorg te blijven leveren. De IGJ heeft de minister laten weten daar vertrouwen in te hebben.