Meer ruimte en comfort voor cliënten Treant-locatie Veltman › Treant Zorggroep

Meer ruimte en comfort voor cliënten Treant-locatie Veltman

Meer ruimte en comfort voor cliënten Treant-locatie Veltman

Geplaatst op: 28 november 2016

Treant Zorggroep start in de lente van 2017 met de renovatie en verbouw van locatie Veltman in Weiteveen. De huidige huisvesting ondergaat een flinke metamorfose om meer ruimte en comfort te creëren voor cliënten. Veltman is een beschermde woonvorm voor mensen met psychiatrische, maatschappelijke en sociale problemen. Verwachting is dat de renovatie en verbouw na anderhalf jaar gereed is.

Treant-locatie Veltman stond al langer op de nominatie om gerenoveerd te worden’, vertelt Erik de Jong, manager van Veltman. ‘Veel appartementen zijn erg klein en sanitaire voorzieningen worden momenteel gedeeld met meerdere cliënten.’ Met de verbouw en renovatie verbetert Treant de woon- en leefsituatie van haar cliënten. De renovatie vindt plaats binnen de bestaande muren van Veltman. Tijdens de renovatie wordt een tijdelijke huisvesting voor twintig cliënten gerealiseerd. Om in de toekomst plaats te kunnen blijven bieden aan 92 bewoners, wordt er aan de achterkant een stuk bijgebouwd. In dit nieuwe gedeelte kunnen twintig mensen wonen.

Meer ruimte, comfort en privacy
De huidige huisvesting van Veltman biedt onderdak aan 92 cliënten. Zij komen te wonen op woonafdelingen waar ze grotere slaapkamers krijgen en twee slaapkamers en een sanitairblok delen. ‘Hierdoor krijgen cliënten de mogelijkheid om hun kamer in te richten als zit- en slaapkamer en kunnen ze bijvoorbeeld op hun eigen kamer eten. Dit zorgt voor meer comfort en privacy’, licht De Jong toe. Ook ontstaat er meer ruimte voor fysiotherapie en sport- en spelactiviteiten.

Passende leefomgeving
De woonafdelingen worden ingericht op verschillende leefmilieus. De Jong: ‘Een leefmilieu is een leefomgeving waarbij huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding op elkaar zijn afgestemd. Hierbij wordt gekeken naar de zorgbehoefte van cliënten.’ Een passende leefomgeving voor cliënten zorgt voor meer tevredenheid, betere contacten met medebewoners en een betere kwaliteit van leven.

Over Veltman
Veltman, onderdeel van Treant Zorggroep, is een beschermde woonvorm voor mensen die met psychiatrische, maatschappelijke problemen en/of een verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen met de ziekte van Korsakov vallen binnen de doelgroep.

Gerelateerde locaties