Maatschappelijk werk: rust en overzicht in een veranderende situatie › Treant Zorggroep

Maatschappelijk werk: rust en overzicht in een veranderende situatie

Geplaatst op: 27 november 2013

Opgenomen worden in een woonzorgcentrum is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel. Voor de cliënt zelf, maar ook voor zijn of haar partner en familie. Vaak moeten er allerlei praktische dingen geregeld worden. Zo moeten de financiën bijvoorbeeld op orde worden gesteld. De maatschappelijk werkers van Leveste Care bieden hulp. Zij zorgen voor overzicht in de veranderde situatie, helpen bij praktische zaken en ondersteunen onder andere bij het accepteren van de veranderingen. ‘Samen met de cliënt proberen we de situatie te verbeteren en te zorgen voor een stukje rust.’

Als iemand opgenomen wordt in een woonzorgcentrum, moet er vaak veel geregeld worden. Zo verandert bijvoorbeeld de financiële situatie. Het kan ook zijn dat iemand van een revalidatie-afdeling naar een andere woonomgeving moet, omdat thuis wonen niet meer lukt vanwege beperkingen. Allemaal zaken waar de maatschappelijk werkers van Leveste Care bij kunnen helpen. ‘In eerste instantie geven we vooral informatie en advies en verwijzen we mensen door naar de juiste organisaties’, legt maatschappelijk werker Gerd Rugge uit. ‘Hoe vraag je bijvoorbeeld bewindvoering aan? Of waar kun je terecht om de financiën weer op orde te krijgen? We hebben een groot netwerk van instanties en van bijvoorbeeld juristen en notarissen. En als advies of doorverwijzing niet genoeg is, helpen we contact te leggen met deze instanties.’

Draagkracht verhogen
Naast praktische zaken, komen er bij opname in een woonzorgcentrum vaak ook veel emoties kijken. Het is soms moeilijk te accepteren dat thuiswonen niet meer lukt; mensen moeten afscheid nemen van hun oude vertrouwde situatie en wennen aan de nieuwe situatie. Ook hierbij bieden de maatschappelijk werkers ondersteuning. ‘We zorgen eerst dat we overzicht krijgen op de gehele situatie’, vertelt Sander Arling, collega van Gerd. ‘Wat speelt er in iemands leven? Waar gaan we eerst over praten en wat komt eventueel later? In de gesprekken die volgen, proberen we de draagkracht te vergroten: waar haalt iemand energie uit en wie of wat biedt daarbij steun? De last proberen we te verkleinen, door te praten over de dingen waar de persoon tegenaan loopt. Daarnaast helpen we bij het leren accepteren van de situatie en bij het verwerken gevoelens van rouw, angst en falen.’

Hulp voor partner en familie
De maatschappelijk werkers zijn er niet alleen voor de mensen die worden opgenomen in een woonzorgcentrum van Leveste Care, maar ook voor de partner en andere naasten van de cliënt. Want ook voor hen verandert er veel. De partner blijft nu bijvoorbeeld alleen thuis achter. De thuissituatie kan ook al eerder flink veranderd zijn, doordat de partner of een ander familielid de rol van hulpverlener op zich heeft genomen. ‘Mensen moet in zo’n geval een nieuwe manier van leven zien te vinden’, aldus Gerd. ‘Wij kunnen hierin ondersteunen, door gesprekken te voeren. Ook kunnen we begeleiding bieden als het gedrag van de cliënt is veranderd, na een beroerte bijvoorbeeld. We leren dan zowel de cliënt als zijn of haar omgeving hier goed mee om te gaan.’

Vraag staat centraal
De maatschappelijk werkers gaan vraaggestuurd te werk. Dat betekent dat de vraag van de cliënt en zijn of haar naasten centraal staat. Zij bepalen zelf of ze hulp willen hebben en zo ja; waarvoor en hoe vaak. Sander: ‘Mensen kunnen altijd bij ons binnenlopen als onze deur openstaat. De maatschappelijk werkers zijn aanwezig op alle locaties van Leveste Care en bereikbaar op het telefoonnummer 0900-0591. Ook kunnen mensen hun hulpvraag doorgeven aan de zorgcoördinator, de arts of een andere behandelaar. Wij hebben regelmatig overleg met het hele team en samen bekijken we dan wat de juiste hulp is. Het is wel belangrijk dat de cliënt of diens naaste een duidelijk doel heeft en weet waar hij of zij hulp bij wil hebben. Dat werkt het best. Zo kunnen we samen de algehele situatie verbeteren en uiteindelijk zorgen voor een stukje rust.’