Longpunt Emmen verschoven naar 14 januari om 19.30 uur › Treant Zorggroep

Longpunt Emmen verschoven naar 14 januari om 19.30 uur

Geplaatst op: 19 december 2013

Dit is een persbericht van het Longfonds.

Op  14 januari is er opnieuw Longpunt Emmen, de maandelijkse ontmoeting waar longpatiënten en hun partners maandelijks welkom zijn voor een themabijeenkomst over longaandoeningen en het delen van ervaringen. Het onderwerp op 14 januari is: Longziekten en allergie van jong tot oud. Spreker is dr. R. L. Oei, Internist- allergoloog van het UMC Groningen. In tegenstelling tot eerdere aankondiging vindt het Longpunt plaatst op 14 januari i.p.v. 7 januari. Aanvang 19.30 uur Locatie ‘t Wapen van Emmen, Schimmerweg 1 Emmen. 

Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen
Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) i.s.m. het Scheper Ziekenhuis en ICARE thuiszorg. Iedere maand zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

14  januari 19.30 uur
Thema: op dinsdag 14 januari gaat internist - allergoloog van het UMC Groningen, dr. R. L. Oei in op de relatie longziekten en allergie. De avond is zowel voor ouders van kinderen, jongeren als volwassenen met allergie en longziekten.
Longpunt vindt vanaf februari  elke eerste dinsdag van de maand plaats, van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Wapen van Emmen, Schimmerweg 1 te Emmen.
Er is alle ruimte om met elkaar, de longverpleegkundigen en dr. Oude Elebrink deze avond in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u mailen naar longpuntemmen@longfonds.nl of bellen met Henk Heuvelink tel. (052) 28371821. Zie ook www.drenthe.longfonds.nl. Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.