Longpunt Emmen: alles wat u altijd al wilde weten over longziekten › Treant Zorggroep

Longpunt Emmen: alles wat u altijd al wilde weten over longziekten

Geplaatst op: 22 maart 2018

Op 5 april is er opnieuw Longpunt Emmen, de maandelijkse ontmoeting waar longpatiënten en hun partners welkom zijn voor een themamiddag over longaandoeningen en het delen van ervaringen. Het onderwerp is: ‘De arts vertelt... alles wat u altijd al wilde weten over longziekten'. Dr. J. Haye, huisarts ketenzorg astma en COPD, geeft u  deze middag veel informatie over de verschillende longziekten en de geboden zorg.

Er is alle gelegenheid om met de longverpleegkundigen en de spreker in gesprek te gaan en samen ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom!

Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen
Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) i.s.m. ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep en ICARE thuiszorg. Iedere maand zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Henk Heuvelink tel. 0528 37 18 21. Zie ook www.drenthe.longfonds.nl. Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

Gerelateerde specialismen