Longpatiënten houden zorgverleners Treant spiegel voor › Treant Zorggroep

Longpatiënten houden zorgverleners Treant spiegel voor

Geplaatst op: 7 februari 2017

Hoe ervaren patiënten de zorg van Treant Zorggroep, wat doen we goed en waar liggen de verbeterpunten? Om daar een goed beeld van te krijgen, organiseerde de tumorwerkgroep Longcarcinoom van Treant op 19 januari een zogeheten spiegelavond. Tijdens deze bijeenkomst deelden vier patiënten openhartig hun ziekenhuiservaringen met zorgverleners van Treant. 'Nuttig en verhelderend', concludeert coördinator en longarts Steven Rutgers.

De vier patiënten die als gastspreker waren uitgenodigd, hebben allemaal een longkankeroperatie in ziekenhuislocatie Scheper ondergaan. Hoewel hun ervaringen verschillen, is er wel een rode draad te ontdekken. Zo was er waardering voor de voorlichting en de snelheid van het onderzoeks- en behandeltraject. Ook de verpleegkundige zorg gooide hoge ogen, hoewel verpleegkundigen amper tijd hebben voor een praatje.

Tegelijkertijd werden ook verbeterpunten genoemd. Sommige patiënten zouden na de operatie in Emmen graag naar een ziekenhuislocatie dicht bij huis worden overgebracht. Verder was er tijdens de opname soms onduidelijkheid over de inname van medicijnen. Ook pleiten patiënten voor heldere instructies over de activiteiten en oefeningen die ze thuis kunnen doen.

Verbeteracties
De genoemde aandachtspunten worden door de tumorwerkgroep Longcarcinoom vertaald in concrete verbeteracties. Alle deelnemers aan de spiegelavond worden hierover schriftelijk geïnformeerd, belooft Steven Rutgers. De bijeenkomst werd bijgewoond door 25 toehoorders van 9 verschillende disciplines.

Gerelateerde specialismen