Landelijke actiedag medisch specialisten 21 juni › Treant Zorggroep

Landelijke actiedag medisch specialisten 21 juni

Geplaatst op: 17 juni 2016

Medisch specialisten in dienstverband hebben aangekondigd op dinsdag 21 juni een zondagsdienst te houden. Die dag ontvangen zij geen patiënten, met uitzondering van de spoedeisende en acute zorg. De specialisten staken omdat zij van mening zijn dat fiscale regelgeving rondom de pensioenen geen effect mag hebben op hun beloning.

De acties hebben geen effect op de spoedeisende en acute zorg. Treant Zorggroep betreurt het dat landelijke partijen geen overstemming hebben weten te bereiken over dit onderwerp.

De zondagsdienst betreft specialisten in loondienst, niet alle specialisten in loondienst participeren overigens in de actie. Vrijgevestigde specialisten voeren geen actie.

Onderstaande specialismen houden op 21 juni een zondagsdienst. Patiënten zijn door de specialismen zelf op hoogte gebracht van de zondagsdienst.

Scheper Bethesda Refaja
Kindergeneeskunde Dermatologie Longgeneeskunde
Reumatologie Interne geneeskunde Kindergeneeskunde
Geriatrie Kindergeneeskunde Gynaecologie
Neurologie MDL Neurologie
Kinderrevalidatie Neurologie Dermatologie
  Longgeneeskunde Revalidatie
  Revalidatie