Kwartaalrapportage calamiteiten in de patiëntenzorg Treant Zorggroep › Treant Zorggroep

Kwartaalrapportage calamiteiten in de patiëntenzorg Treant Zorggroep

Geplaatst op: 3 juli 2018

Jaarlijks worden er op de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep zo’n 30.000 mensen opgenomen. Onze hulpverleners doen hun uiterste best om goede zorg te bieden, toch kunnen er onbedoeld complicaties voordoen tijdens de opname. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade of zelfs overlijden. Bij ernstig letsel spreken we van een calamiteit. Dit is wettelijk gedefinieerd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: ‘Een onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijke gevolge voor een patiënt heeft geleid’.

Calamiteiten

Treant is open over de fouten die gemaakt zijn. Deze openheid draagt immers bij aan het blijven leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Treant is verplicht om calamiteiten te melden aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), vervolgens onderzoek te doen naar de toedracht en daaruit verbetermaatregelen te formuleren om herhaling te voorkomen. De inspectie beoordeelt of een calamiteit voldoende onderzocht is. De organisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben afgesproken dat ze per kwartaal bekendmaken hoeveel calamiteiten hebben plaatsgevonden.

Aantal calamiteiten eerste kwartaal 2018

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er binnen de ziekenhuislocaties van Treant zes gevallen gemeld aan het IGJ. Van deze zes zijn er door het IGJ twee gevallen bestempeld als calamiteit. In beide gevallen heeft de patiënt het overleefd. Naar aanleiding van deze individuele meldingen stelt Treant, indien nodig, een verbeterplan op om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te vermijden.