Kwaliteitszegel voor huidzorg › Treant Zorggroep

Kwaliteitszegel voor huidzorg

Geplaatst op: 21 mei 2013

De afdelingen Dermatologie van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen hebben het ‘Kwaliteitszegel Dermatologie’ ontvangen. Dit keurmerk is opgesteld door de Huidpatiënten Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en het Huidfonds. Het keurmerk geeft aan dat de afdeling Dermatologie voldoet aan landelijk gestelde criteria, zoals een behandelplan op maat, duidelijke informatie over behandelmogelijkheden en voldoende tijd en aandacht voor de patiënt.

Dermatologen Ziekenhuis Bethesda en Scheper Ziekenhuis: “We zijn ontzettend blij met dit keurmerk. Het is een pluim voor onze huidzorg.”

Het Kwaliteitszegel Dermatologie maakt duidelijk welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden voor huidpatiënten. Voor dit keurmerk moet een zorginstelling voldoen aan achttien landelijke criteria, die aangeven wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening. Deze criteria betreffen de deskundigheid, emotionele ondersteuning, informatie en voorlichting, evaluatie van het eigen handelen, samenwerking, toegankelijkheid, transparante zorg en werkafspraken.

Voor meer informatie over het Kwaliteitszegel Dermatologie, zie www.huidpatienten-nederland.nl.