Kwaliteitskeurmerk voor pathologie Treant › Treant Zorggroep

Kwaliteitskeurmerk voor pathologie Treant

Geplaatst op: 13 december 2017

De afdeling Pathologie van Treant Zorggroep, heeft de ISO 15189 accreditatie behaald. Dit kwaliteitskeurmerk bevestigt dat patiënten en verwijzers kunnen rekenen op kwalitatief uitstekende zorg.

ISO 15189 is een belangrijk internationaal kwaliteitskeurmerk voor medische laboratoria. Pathologie laboratoria die in het bezit zijn van deze accreditatie gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen, zoals weefsels en celmateriaal. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst, zodat patiënten en aanvragers blijvend verzekerd zijn van uitstekende kwaliteit.

Belangrijke schakel
De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses. Hiervoor onderzoekt de klinische patholoog met een microscoop cellen (cytologie) en weefsels (histologie).

De diagnose is nodig voor het opstellen (en evalueren) van een behandelplan voor een patiënt. De pathologen nemen actief deel in de multidisciplinaire  patiëntoverleggen en spelen een belangrijke rol in het borstkankerteam van het Mammacentrum van Treant en zijn ook geaccrediteerd voor het verrichten van diagnostiek voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarnaast bieden de analisten ondersteuning bij puncties.

De afdeling Pathologie van Treant Zorggroep verzorgt de pathologie-onderzoeken voor de ziekenhuislocaties Bethesda (Hoogeveen),  Scheper (Emmen) en het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Hardenberg). Ook wordt de pathologie diagnostiek verricht voor de huisartsen in de regio Zuidwest Drenthe, Noord-Overijssel en Hardenberg.

Gerelateerde specialismen