Kwaliteitskeurmerk voor laboratorium ziekenhuislocatie Scheper › Treant Zorggroep

Kwaliteitskeurmerk voor laboratorium ziekenhuislocatie Scheper

Geplaatst op: 6 juli 2017

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, onderdeel van Treant Zorggroep, heeft de zogeheten ‘ISO 15189’ accreditatie behaald. Deze accreditatie krijgt het laboratorium omdat patiënten en verwijzers kunnen rekenen op kwalitatief uitstekende onderzoeken. Het betekent ook dat het laboratorium regelmatig getoetst blijft worden, zodat patiënten verzekerd blijven van de best mogelijke onderzoeken. 

De ISO 15189 norm geldt voor laboratoria over de hele wereld. Instellingen die in het bezit zijn van deze accreditatie gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen, zoals bloed, urine, ontlasting en sperma. En hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënten blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

De behaalde accreditatie geldt voor ziekenhuislocatie Scheper (Emmen). Binnen Treant Zorggroep is locatie Refaja (Stadskanaal) al langer in het bezit van de ISO 15189 accreditatie. Ziekenhuislocatie Bethesda (Hoogeveen) is nu nog CCKL geaccrediteerd en wordt later dit jaar getoetst voor de ISO 15189.

Belangrijke schakel
Het Klinisch Chemisch Laboratorium is een belangrijke schakel in de zorg aan patiënten. Voor het stellen van een diagnose is in veel gevallen namelijk eerst laboratoriumonderzoek nodig. Daarnaast levert laboratoriumonderzoek een bijdrage aan het volgen van het verloop van een ziekte, het vaststellen van het succes van een behandeling en het voorkomen van ziektes.

Gerelateerde specialismen