Klein positief resultaat door investeringen in zorg › Treant Zorggroep

Klein positief resultaat door investeringen in zorg

Geplaatst op: 1 juni 2017

Investeringen in mensen, gebouwen, apparatuur, kennis en samenwerking. Op die manier werkt Treant Zorggroep aan behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio. Door die investeringen blijft er over 2016 een klein positief resultaat over. Dat blijkt uit het jaarverslag van Treant dat vandaag is gepubliceerd.

We willen topzorg blijven bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners van onze regio”, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. “Dat vraagt om investeringen die het financiële resultaat de komende jaren zullen beïnvloeden. Tegelijk verwachten we de komende jaren de kosten structureel te verlagen waardoor we binnen een paar jaar een gezondere financiële huishouding zullen hebben”.

Positief resultaat
De ziekenhuislocaties van Treant sloten 2016 af met een negatief resultaat van €5,4 miljoen. De care-organisatie boekt in 2016 een positief resultaat van €6,2 miljoen. Per saldo bleef er voor de gehele organisatie een positief resultaat over van €800.000. “De care-organisatie doet het gewoon goed, ook in financieel opzicht. Voor de ziekenhuisgroep is er nog veel werk aan de winkel. We zetten de komende jaren alles op alles om de bedrijfsvoering verder te verbeteren”.

Investeringen
In 2016 is er veel geïnvesteerd in samenwerking. Zo werden in 2016 de voorbereidingen getroffen voor een fusie van twee stichtingen tot één care-organisatie. Deze fusie werd een feit op 1 januari 2017. De ziekenhuislocaties hebben in 2016 gewerkt aan het tot stand brengen van één ICT-systeem. Daarnaast is geïnvesteerd in het behoud van  kwalitatief hoogwaardige zorg, onder meer door de aanschaf van een Da Vinci-robot, een PET-CT scan en de opening van een nieuw operatiekamercomplex op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal. Het Mammacentrum op ziekenhuislocatie Bethesda  in Hoogeveen en de oplevering van een compleet nieuwe Spoedeisende Hulp op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen laten ook zien dat er fors is geïnvesteerd.

Wet normering topinkomens
De bestuurders en toezichthouders van Treant Zorggroep worden beloond op basis van wettelijke normen die zijn vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Een overzicht van deze beloningen zijn in het jaarverslag te vinden. In een enkel geval geldt dat de beloning hoger is dan de gestelde WNT-norm. De overheid heeft een zogeheten overgangstermijn ingesteld waarbinnen de norm alsnog gehaald moet worden. Die wettelijke overgangsnorm wordt ook door Treant nageleefd. Dat betekent dat alle bestuurders vanaf 1 januari 2023 onder de WNT-norm vallen. Medisch specialisten vallen niet onder de WNT, hun beloningen staan wel vermeld in het jaarverslag.

Onderstaande infographic geeft ook een beeld van 2016.