Kinderafdeling ontvangt Gouden Smiley › Treant Zorggroep

Kinderafdeling ontvangt Gouden Smiley

Geplaatst op: 14 februari 2013

De kinderafdeling van het Scheper Ziekenhuis heeft een Gouden Smiley gekregen van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Daarmee is het Scheper Ziekenhuis een van de vijf ziekenhuizen in Nederland met een Gouden Smiley en de eerste in Noord-Nederland. De Gouden Smiley geeft aan dat het ziekenhuis kindvriendelijk en oudervriendelijk is. Het is een belangrijke kwaliteitsaanduiding voor het bieden van kindgerichte zorg.

Harry Oosterveld, manager van de kinderafdeling, is apetrots: “We horen bij de eerste vijf ziekenhuizen in Nederland die de Gouden Smiley hebben ontvangen. Het toont aan dat we volgens objectieve criteria sterk kindgericht werken. Daar hebben we de afgelopen periode veel tijd, energie en overtuiging in gestoken. Wij zijn het enige ziekenhuis in Noord-Nederland met de Gouden Smiley, daar mogen we trots op zijn.”

Meer inspraak voor kinderen en ouders
Om een Smiley te krijgen, moeten ziekenhuizen aan bepaalde eisen voldoen. Zo geldt voor de kinderafdeling onder andere de eis dat altijd een van de ouders kan blijven slapen bij het kind, ouders de hele dag bij hun kind kunnen zijn, dat ouders aanwezig kunnen zijn bij het inleiden van narcose en dat ze aanwezig kunnen zijn als hun kind uit de narcose ontwaakt.

Om de Gouden Smiley te halen, wordt de stem van kinderen en ouders zwaar meegewogen. Naast de standaard criteria, moet een ziekenhuis aan kinderen, ouders en medewerkers vragen hoe zij de zorg ervaren. Ook moet het ziekenhuis zich laten visiteren en daarbij in gesprek gaan over de knelpunten.