Keurmerk voor dialyseafdeling Scheper Ziekenhuis › Treant Zorggroep

Keurmerk voor dialyseafdeling Scheper Ziekenhuis

Geplaatst op: 2 juli 2012

De dialyseafdeling van het Scheper Ziekenhuis ontving op dinsdag 26 juni opnieuw het keurmerk waaruit blijkt dat zij de zorg voor haar patiënten optimaal heeft geregeld, het zogenoemde HKZ-keurmerk. Dit keurmerk toont aan dat de afdeling de zorg voor patiënten goed op orde heeft en betrouwbare resultaten laat zien. Het toont daarnaast aan dat er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De dialyseafdeling van het Scheper Ziekenhuis voert jaarlijks zo’n 14.000 hemodialysebehandelingen uit. Dit is een behandeling bij patiënten waarvan de nieren niet meer goed werken en waarbij bloedzuivering plaatsvindt met behulp van een kunstnier. Om de drie jaar vindt een nieuwe beoordeling plaats. De afdeling is sinds 2003 in het bezit is van het HKZ-keurmerk.

HKZ staat voor Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Doel is het waarborgen van kwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van de patiënt. HKZ stelt kwaliteitsnormen voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de klant.