Keurmerk Seniorvriendelijk voor Scheper Ziekenhuis › Treant Zorggroep

Keurmerk Seniorvriendelijk voor Scheper Ziekenhuis

Geplaatst op: 14 november 2013

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen ontving op 13 november het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Een initiatief van de gemeenschappelijke ouderenbonden. Dit keurmerk toont aan dat het ziekenhuis bij de toegankelijkheid en organisatie van zorg rekening houdt met de wensen en behoeften van ouderen. Het Scheper Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Drenthe met het keurmerk.

Het Scheper Ziekenhuis bevindt zich in een regio waar veel ouderen wonen. Deze patiëntengroep zal in de toekomst sterk toenemen. Het ziekenhuis in Emmen vindt zorg voor ouderen belangrijk en is daarom blij met de goede beoordeling. Bijvoorbeeld als het gaat de kwaliteit van de fysieke omgeving, zoals bewegwijzering en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Ook heeft het ziekenhuis een geriatrische team, een team dat bestaat uit zes geriaters, internisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen. Door kennis en ervaring te bundelen werken zij samen aan een zo optimale kwaliteit van zorg voor ouderen. Bij patiënten van 70 jaar of ouder die op de verpleegafdeling Ouderengeneeskunde worden opgenomen gaat een verpleegkundige na hoe kwetsbaar ze zijn. Er wordt bekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsrisico’s, zoals ondervoeding. Door deze screening kan de patiënt fysiek beter voorbereid worden op de behandeling.

Toegankelijkheid en organisatie van zorg
In totaal ging het keurmerk naar ongeveer 45 van de 130 Nederlandse ziekenhuizen. Het geeft ouderen vanaf 70 jaar inzicht in welke ziekenhuizen goed scoren op de toegankelijkheid, organisatie van zorg en fysieke omgeving speciaal voor ouderen. Zogenaamde seniorscouts bezochten de ziekenhuizen om fysieke kwaliteitscriteria, zoals bewegwijzering en parkeervoorzieningen te beoordelen. Via een vragenlijst werd informatie verzameld over de kwaliteit van medische zorg.

Stimulans
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een gezamenlijk initiatief van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM. Met dit keurmerk willen zij ziekenhuizen stimuleren om hun
zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Over twee jaar worden de ziekenhuizen opnieuw beoordeeld.

Meer informatie: www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl.

Gerelateerde specialismen