Jong en oud maken kerststukjes in Weidesteyn › Treant Zorggroep

Jong en oud maken kerststukjes in Weidesteyn

Geplaatst op: 18 december 2013

Het restaurant van Advies- en Behandelcentrum Weidesteyn zag dinsdagochtend 17 december groen van de dennentakken, mos en decoraties. Hier waren ruim zestig bewoners van Weidesteyn, onderdeel van Zorgpalet, samen met studenten Sociaal agogisch werk van het Alfa-college uit Hoogeveen en vrijwilligers druk in de weer met kerststukjes.

Niet alleen in het restaurant, maar ook op een aantal afdelingen in Weidesteyn werden er creatieve stukjes gemaakt. In totaal deden ruim honderd bewoners en 25 studenten Sociaal agogisch werk van het Alfa-college mee aan de activiteit. Voor de eerstejaars studenten in opleiding  was het de eerste keer dat zij in contact kwamen met de oudere doelgroep, vertelt docent  Ellen van Essen. “De eerstejaars  maakten nu voor het eerst kennis met de doelgroep en het werkveld waarin ze na de opleiding kunnen gaan werken. Zo leren ze in de praktijk hoe ze de mensen moeten benaderen en gesprekken met bewoners kunnen aangaan.”

Extra aandacht
Ook voor Weidesteyn was het een waardevolle ochtend. “De bewoners en cliënten maakten in een gezellige sfeer een mooi kerststukje”, vertellen activiteitenbegeleiders Ingrid Kremer en Els de Jong. “En ze kregen daarbij alle hulp en aandacht van de studenten. Dat doet de bewoners goed. Daarnaast geeft zo’n activiteit de studenten een beeld van de zorgverlening aan ouderen. Ze ervaren hoe het is om met onze bewoners om te gaan.”