Inspectie constateert positieve energie in Holdert › Treant Zorggroep

Inspectie constateert positieve energie in Holdert

Geplaatst op: 14 april 2017

Het bruist in woonwijkcentrum Holdert in Emmen: medewerkers werken enthousiast aan het doorontwikkelen van hun deskundigheid en er is sprake van een open leerklimaat. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) schrijft dat in een rapportage naar aanleiding van een onaangekondigd bezoek in december vorig jaar. Tijdens het bezoek werd ook een aantal verbeterpunten geconstateerd waarmee Treant Zorggroep inmiddels aan de slag is gegaan.

“Onze medewerkers zijn wel wat gewend, toch is zo’n bezoek altijd even spannend. Daarom mooi dat ook de IGZ constateert dat het bruist in Holdert. We vinden het belangrijk dat het woonwijkcentrum onderdeel uitmaakt van de wijk!”, aldus Carla van de Wiel, voorzitter raad van bestuur Treant Zorggroep a.i. “Maar in de zorg voor onze cliënten zijn er altijd zaken die beter kunnen. Een bezoek van de Inspectie helpt daarbij.”

De IGZ constateert dat het vastleggen van zaken die betrekking hebben op onze cliënten in de daarvoor bestemde systemen nog beter kan. Van de Wiel: “Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor onze cliënten. Aan hun betrokkenheid en toewijding ligt het niet. Wat beter kan is het vastleggen van afspraken in het cliëntdossier en het werken conform protocollen. Treant organiseert trainingen om de medewerkers daarbij te ondersteunen, zodat dit punt in de toekomst verbeterd is.”

Ook constateerde de IGZ een aandachtspunt wat betreft medicatieveiligheid: dat ging over het aanpassen van het medicijnzakje (“Baxter-zakje”) door medewerkers, nadat er een medicatiewijziging door de arts is voorgeschreven. Er zijn direct na het bezoek maatregelen getroffen in samenspraak met de betrokken apotheek. Daarnaast werkt Holdert samen met de andere woonwijkcentra van Treant om zo gezamenlijk goede medicatieverstrekking te borgen.

Treant doet de IGZ voor 22 juni verslag van het resultaat van de verbetermaatregelen.

Gerelateerde locaties