IGZ intensiveert toezicht ziekenhuiszorg Treant Zorggroep › Treant Zorggroep

IGZ intensiveert toezicht ziekenhuiszorg Treant Zorggroep

Geplaatst op: 4 juli 2016

De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) intensiveert het toezicht op de ziekenhuiszorg van Treant Zorggroep. Aanleiding voor de intensivering is onder andere dat de IGZ vindt dat Treant – ondanks herhaalde aandacht hiervoor - onvoldoende voldoet aan de regels gesteld aan infectiepreventie. Daarnaast vindt de IGZ dat de fusieorganisatie meer voortgang moet boeken in de samenwerking tussen de drie ziekenhuislocaties, zoals het sneller harmoniseren van protocollen en de samengaan van vakgroepen.

Voorzitter van de raad van bestuur van Treant Zorggroep Marcel Kuin begrijpt de opdracht van de inspectie, en  vindt dat voor Treant een hard signaal dat opgepakt moet worden. “Wij zijn prima in staat kwalitatief goede en veilige zorg te bieden. Wij zetten daarom alle zeilen bij om te laten zien dat we dat kunnen. Dat zijn we aan onze patiënten verplicht. En inmiddels zijn al verschillende maatregelen genomen om de gevraagde verbeteringen door te voeren.” 

Geïntensiveerd toezicht betekent voor Treant onder andere dat de zorggroep de komende periode meerdere malen kan rekenen op extra onverwachte controles door inspecteurs van de IGZ. Het geïntensiveerde toezicht geldt voor alle drie de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep. Het is nog niet bekend tot wanneer de intensivering duurt.

Het is geen maatregel van verscherpt toezicht, die de IGZ kan instellen als de directe patiëntenzorg in gevaar is. Dat is derhalve bij Treant niet aan de orde.