Heropening beweegtuin in Tonckenshuys › Treant Zorggroep

Heropening beweegtuin in Tonckenshuys

Geplaatst op: 21 april 2016

Op donderdag 21 april heropende de oudste bewoonster van Tonckenshuys in Zuidwolde op feestelijke wijze de beweegtuin bij het woonwijkcentrum. Met enkele aanpassingen is de beweegtuin bij Tonckenshuys, onderdeel van Treant Zorggroep, toegankelijker gemaakt voor bewoners en omwonenden.

Het gebruik van de beweegtuin liep de afgelopen jaren terug waardoor er aanpassingen nodig waren om de tuin toegankelijker te maken en het (buiten) bewegen meer te stimuleren. Zo is de crosstrainer vervangen door een trap, waardoor deelnemers nu ook zonder begeleiding kunnen bewegen. Tonckenshuys wil met de beweegtuin het buiten bewegen meer stimuleren bij ouderen. Beweging zorgt voor plezier en ontspanning, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarbij bevordert het ook sociale contacten tussen bewoners en omwonenden.

Toegankelijk
Vanaf 20 mei is de tuin toegankelijk voor omwonenden. Deelnemers van buiten betalen een kleine bijdrage van € 5 voor hun deelname inclusief koffie en thee. Belangstellenden kunnen zich melden bij de receptie van Tonckenshuys en vragen naar het sociaal cultureel team.

S
amenwerking
De heropening van de beweegtuin gebeurde in samenwerking met de sportfunctionaris van gemeente De Wolden, basisschool De Heidevlinder en Welzijn De Wolden. 

Gerelateerde locaties