Groen vinkje voor stomazorg Treant Zorggroep › Treant Zorggroep

Groen vinkje voor stomazorg Treant Zorggroep

Geplaatst op: 24 juli 2015

Alle ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep, Bethesda in Hoogeveen, Refaja in Stadskanaal en Scheper in Emmen hebben het groene vinkje van de Nederlandse Stomavereniging ontvangen voor goede stomazorg. Het ziekenhuis voldoet volgens de vereniging aan de dertien minimale normen voor goede stomazorg vanuit het perspectief van stomadragers. Het groene vinkje in de Stoma Zorgwijzer biedt stomadragers betrouwbare informatie over de stomazorg in de ziekenhuizen en helpt hen zo bij het maken van een afgewogen keuze voor een ziekenhuis.

Naast beschikbaarheid en bereikbaarheid van het stomateam, toetst de vereniging of patiënten voorafgaand aan een operatie kunnen oefenen met stomamaterialen. Ook het beschikken over een eigen spreek- en behandelruimte voor vertrouwelijke gesprekken tussen de stomaverpleegkundige en de stomadrager maakt onderdeel uit van de normen. De normen zijn ontwikkeld door de Nederlandse Stomavereniging samen met patiënten, verpleegkundigen en medisch specialisten.

Voor meer informatie over de Stoma Zorgwijzer zie: www.stomazorgwijzer.nl.