Groen vinkje voor stomazorg › Treant Zorggroep

Groen vinkje voor stomazorg

Geplaatst op: 20 juni 2013

Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis in Emmen voldoen volgens de Nederlandse Stomavereniging aan alle vastgestelde eisen voor goede stomazorg. Beide ziekenhuizen kregen daarom onlangs een groen vinkje in de Stoma Zorgwijzer. Deze wijzer biedt stomadragers betrouwbare informatie over de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen en helpt hen zo bij het maken van een afgewogen keuze voor een ziekenhuis.

Naast bereikbaarheid en laagdrempeligheid werd ook getoetst of een patiënt voorafgaand aan een operatie kan oefenen met stomamateriaal en of er een eigen spreek- en behandelruimte is voor vertrouwelijke gesprekken tussen de stomaverpleegkundige en de stomadrager. Door stomadragers te laten zien of een ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede stomazorg, weten zij welke zorg ze kunnen verwachten. De normen zijn ontwikkeld door de Nederlandse Stomavereniging samen met patiënten, verpleegkundigen, chirurgen en urologen.

Voor meer informatie over de Stoma Zorgwijzer zie: www.stomazorgwijzer.nl.