Goed leren bewegen met fysiotherapie Leveste Care › Treant Zorggroep

Goed leren bewegen met fysiotherapie Leveste Care

Geplaatst op: 15 april 2014

Ouder wordende mensen met meerdere ziektes lichamelijk ondersteunen, zodat ze weer goed leren bewegen. Dat is het doel van de fysiotherapeuten van Leveste Care. Mensen die wonen of revalideren in een woonzorgcentrum van Leveste Care kunnen bij hen terecht, maar ook ouderen van daarbuiten. Samen met de andere behandelaars, zoals ergotherapeuten of logopedisten, zorgen de fysiotherapeuten ervoor dat de cliënten weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Om dagelijks goed uit de voeten te kunnen, is het belangrijk om (goed) te kunnen bewegen. Als iemand bij Leveste Care komt wonen of revalideren, worden de fysiotherapeuten er dan ook meteen bij geroepen. “Bij oudere mensen met meerdere ziektes neemt de beweeglijkheid vaak af”, legt fysiotherapeut Erik Bos uit. “Ook hebben ze soms pijn bij het bewegen. Met fysiotherapie bouwen we de kracht en conditie van deze mensen op en leren we ze weer goed te bewegen. Dat begint met een kennismakingsgesprek. We vragen de cliënt dan wat precies de klachten zijn. En ook wat hij of zij graag weer wil bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zelfstandig lopen zijn. Of dagelijkse handelingen als opstaan en aankleden zelf uitvoeren. Daarna doen we een onderzoek: hoe kan het dat de cliënt niet goed meer kan bewegen? En waar komt de eventuele pijn vandaan?”

Goed contact
Op basis van het onderzoek stellen de fysiotherapeuten een behandelplan op. Erik: “Samen met de cliënt kijken we opnieuw naar de doelen. Wat is realistisch? En welke subdoelen gaan daaraan vooraf? Mensen die een nieuw heup hebben gekregen, willen meestal weer zelfstandig kunnen lopen. Dat betekent dat we eerst hun spierkracht moeten gaan versterken, met behulp van fitnessapparaten bijvoorbeeld. En misschien hebben ze eerst een rollator of een stok nodig bij het lopen.” De fysiotherapeuten stellen het plan altijd in overleg met de cliënt op. Sowieso praten ze veel met de cliënt. “Goed contact vinden we belangrijk”, aldus Erik. “De mensen hebben vaak een vervelende tijd achter de rug. We helpen ze graag om te wennen aan de nieuwe situatie en om hier tevredener mee te worden.”

Team van behandelaars
Alle doelen van de fysiotherapeuten komen in het zorgleefplan van de cliënt te staan. In dit plan staan ook de doelen van de andere behandelaars rondom de cliënt. Dat zijn bijvoorbeeld de ergotherapeut, psycholoog, diëtist, logopedist en/of maatschappelijk werker. “Dat is een groot voordeel van fysiotherapie bij Leveste Care”, vindt Erik. “We hebben een heel team van zorgverleners in huis, op alle locaties. Ook mensen die niet bij ons wonen of revalideren, kunnen we gemakkelijk naar andere behandelaars doorverwijzen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een cliënt graag met een psycholoog wil praten, kunnen we dat zo regelen. We hebben als team regelmatig overleg met elkaar. In het zorgleefplan beschrijven we bovendien hoe de cliënt leeft, hoe hij of zij aangesproken wil worden en wat zijn of haar dagritme is. Zo kunnen we met z’n allen de zorg bieden die de cliënt wenst en nodig heeft.”

Vriendelijk en behulpzaam
Mevrouw Schoemaker woont in De Horst in Emmen, een van de locaties van Leveste Care. Door een ongeluk in 1997 liep ze een hersenbeschadiging op, waardoor ze haar evenwicht en balans verloor en beperkingen kreeg in haar handen. Tijdens haar revalidatieperiode kreeg ze intensieve fysiotherapie en tegenwoordig nog zo’n drie keer per week. “Ik heb er heel veel aan gehad”, vertelt mevrouw Schoemaker. “Ik kan alles weer zelf. Ik kan zelfstandig lopen met de rollator en zelf naar het toilet. Dat lukte eerst niet. Nu doe ik tijdens fysiotherapie vooral oefeningen voor mijn evenwicht en spierkracht. Ik draai bijvoorbeeld op een fitnessapparaat rondjes met mijn armen. De fysiotherapeuten geven me ook advies. Zo mag ik niet zonder steun lopen. Soms doe ik dat wel hoor, ik ben een beetje ondeugend! Maar het bevalt me heel goed. Ik vind de fysiotherapeuten erg vriendelijk en behulpzaam.”