Geriatrisch spreekuur voor ouderen terug in Hoogeveen › Treant Zorggroep

Geriatrisch spreekuur voor ouderen terug in Hoogeveen

Geplaatst op: 5 maart 2018

Vanaf vandaag kunnen oudere patiënten op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen weer terecht voor een geriatrisch spreekuur. Elke week op maandag kunnen oudere patiënten van 9.00 tot 12.00 uur terecht op locatie Bethesda voor een gesprek met een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde.

'Ik ben heel blij dat we onze oudere patiënten in Hoogeveen weer de zorg kunnen bieden waar ze behoefte aan hebben', aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant. 'Ouderen in onze regio kunnen nu weer op alle ziekenhuislocaties van Treant terecht voor geriatrische zorg. We blijven zoeken naar nieuwe geriaters, zodat het spreekuur in Hoogeveen verder uitgebreid kan worden.'

Advies verpleegafdeling
Ook bezoeken van het geriatrieteam aan de verpleegafdelingen van ziekenhuislocatie Bethesda worden weer opgestart. Oudere patiënten krijgen zorg- en behandeladviezen over complexe ziektebeelden. Met name in geval van een delier (tijdelijke verwardheid) is daar behoefte aan.

Ook begeleidt het geriatrieteam naasten en verpleegkundige teams.

Staand links Anneke Oldenhuis, verpleegkundig consulent Geriatrie, staand rechts Janny van der Zee, verpleegkundige Geriatrie, zittend links Louise Dam, physician assistent Geriatrie, zittend rechts Antoinette Scheepmaker, geriater. Internist Ouderengeneeskunde Froukje Woudstra ontbreekt op de foto.

Verwijzing door huisarts
Ouderen worden na verwijzing van hun huisarts of medisch specialist opgeroepen voor het geriatriespreekuur. Zij krijgen een brief of worden gebeld om een afspraak te maken voor een bezoek aan de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Patiënten worden voor het spreekuur ontvangen op de polikliniek van Interne Geneeskunde op locatie Bethesda, route 19. Ouderen die met spoed gezien moeten worden, en dus niet tot de eerstvolgende maandag kunnen wachten, worden geholpen op locatie Scheper in Emmen.

Geriatrieteam
Het geriatrieteam bestaat uit een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde, verpleegkundig consulent, geriatrie verpleegkundige en physician assistant (PA). Klinisch geriater Antoinette Scheepmaker en internist ouderengeneeskunde Froukje Woudstra houden afwisselend spreekuur. Zij werken tijdens het spreekuur nauw samen met verpleegkundig consulent geriatrie Anneke Oldenhuis, geriatrieverpleegkundige Janny van der Zee en PA-geriatrie in opleiding Louise Dam.

Gerelateerde specialismen